công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.VN

X  

Preview PDF Download HTML

MCP131-475I/TO Datasheet(PDF) 10 Page - Microchip Technology

tên linh kiện MCP131-475I/TO
Nội dung chi tiết  Micropower Voltage Supervisors
tải về  28 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
nhà sản xuất  MICROCHIP [Microchip Technology]
Trang chủ  http://www.microchip.com
Logo 

Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 28 page
background image
MCP102/103/121/131
DS20001906D-page 10
 2004-2014 Microchip Technology Inc.
Note: Unless otherwise indicated, all limits are specified for: VDD = 1V to 5.5V, RPU =100 k (MCP121 only;
see Figure 4-1), TA = -40°C to +125°C.
FIGURE 2-25:
tRPD vs. Temperature
(MCP121-450).
FIGURE 2-26:
tRPU vs. Temperature
(MCP102-195).
FIGURE 2-27:
tRPU vs. Temperature
(MCP131-315).
FIGURE 2-28:
tRPU vs. Temperature
(MCP121-450).
FIGURE 2-29:
tRT vs. Temperature
(MCP102-195).
FIGURE 2-30:
tRT vs. Temperature
(MCP131-315).
0
50
100
150
200
250
-40
-15
10
35
60
85
110
Temperature (°C)
V
DD decreasing from:
V
TRIP(max) + 0.25V to VTRIP(min) – 0.25V
V
DD decreasing from:
5V – 3.0V
V
DD decreasing from:
5V – 0V
MCP121-450
100
110
120
130
140
150
160
-40
-15
10
35
60
85
110
Temperature (°C)
V
DD increasing from:
0V – 2.1V
V
DD increasing
from: 0V – 5.5V
V
DD increasing from:
0V – 2.8V
V
DD increasing
from: 0V – 4.0V
MCP102-195
100
110
120
130
140
150
160
-40
-15
10
35
60
85
110
Temperature (°C)
V
DD increasing from:
0V – 4.5V
V
DD increasing from:
0V – 5.5V
V
DD increasing from:
0V – 3.3V
V
DD increasing from:
0V – 4.0V
MCP131-315
110
115
120
125
130
135
140
145
-40
-15
10
35
60
85
110
Temperature (°C)
V
DD increasing from:
0V – 4.8V
V
DD increasing from:
0V – 5.0V
V
DD increasing from:
0V – 5.5V
MCP121-450
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
-40
-15
10
35
60
85
110
Temperature (°C)
V
DD increasing from:
0V – 2.1V
V
DD increasing from:
0V – 5.5V
V
DD increasing from:
0V – 2.8V
MCP102-195
V
DD increasing from:
0V – 4.0V
V
DD increasing from:
0V – 5.0V
25
27
29
31
33
35
37
39
41
43
45
-40
-15
10
35
60
85
110
Temperature (°C)
V
DD increasing from:
0V – 5.0V
V
DD increasing from:
0V – 4.0V
V
DD increasing from:
0V – 5.5V
V
DD increasing from:
0V – 3.3V
V
DD increasing from:
0V – 4.5V
MCP131-315Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28 


bảng dữ liệu tải về
Link URL
Privacy Policy
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ]  

Alldatasheet là?   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Đánh dấu trang   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Site nhân bản
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn