công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.VN

X  

Preview PDF Download HTML

MCP131-475I/TO Datasheet(PDF) 9 Page - Microchip Technology

tên linh kiện MCP131-475I/TO
Nội dung chi tiết  Micropower Voltage Supervisors
tải về  28 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
nhà sản xuất  MICROCHIP [Microchip Technology]
Trang chủ  http://www.microchip.com
Logo 

Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 28 page
background image
 2004-2014 Microchip Technology Inc.
DS20001906D-page 9
MCP102/103/121/131
Note: Unless otherwise indicated, all limits are specified for: VDD = 1V to 5.5V, RPU =100 k (MCP121 only;
see Figure 4-1), TA = -40°C to +125°C.
FIGURE 2-19:
VOL vs. Temperature
(MCP102-195 @ VDD =1.7V).
FIGURE 2-20:
VOL vs. Temperature
(MCP131-315 @ VDD =2.9V).
FIGURE 2-21:
VOL vs. Temperature
(MCP121-450 @ VDD =4.1V).
FIGURE 2-22:
VOH vs. IOL
(MCP102-195 @ VDD =2.1V).
FIGURE 2-23:
tRPD vs. Temperature
(MCP102-195).
FIGURE 2-24:
tRPD vs. Temperature
(MCP131-315).
0.000
0.020
0.040
0.060
0.080
0.100
0.120
0.140
-40
0
40
80
120
Temperature (°C)
I
OL = 0.00 mA
MCP102-195
V
DD = 1.7 V
I
OL = 0.25 mA
I
OL = 0.50 mA
I
OL = 0.75 mA
I
OL = 1.00 mA
0.000
0.010
0.020
0.030
0.040
0.050
0.060
0.070
-40
0
40
80
120
Temperature (°C)
MCP131-315
V
DD = 2.9V
I
OL = 0.00 mA
I
OL = 0.25 mA
I
OL = 0.50 mA
I
OL = 0.75 mA
I
OL = 1.00 mA
0.000
0.010
0.020
0.030
0.040
0.050
0.060
-40
0
40
80
120
Temperature (°C)
I
OL = 0.00 mA
I
OL = 0.25 mA
I
OL = 0.50 mA
I
OL = 0.75 mA
I
OL = 1.00 mA
MCP121-450
V
DD = 4.1V
1.950
1.970
1.990
2.010
2.030
2.050
2.070
2.090
2.110
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
I
OL (mA)
MCP102-195
V
DD = 2.1V
-40°C
+25°C
+85°C
+125°C
+70°C
0°C
0
50
100
150
200
250
300
-40
-15
10
35
60
85
110
Temperature (°C)
V
DD decreasing from:
V
TRIP(max) + 0.25V to
V
TRIP(min) – 0.25V
V
DD decreasing
from: 5V – 1.7V
V
DD decreasing
from: 5V – 0V
MCP102-195
0
50
100
150
200
250
-40
-15
10
35
60
85
110
Temperature (°C)
V
DD decreasing from:
V
TRIP(max) + 0.25V to VTRIP(min) – 0.25V
V
DD decreasing from:
5V – 2.7V
V
DD decreasing from:
5V – 0V
MCP131-315Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28 


bảng dữ liệu tải về
Link URL
Privacy Policy
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ]  

Alldatasheet là?   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Đánh dấu trang   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Site nhân bản
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn