công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.VN

X  

Preview PDF Download HTML

MCP131-475I/TO Datasheet(PDF) 8 Page - Microchip Technology

tên linh kiện MCP131-475I/TO
Nội dung chi tiết  Micropower Voltage Supervisors
tải về  28 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
nhà sản xuất  MICROCHIP [Microchip Technology]
Trang chủ  http://www.microchip.com
Logo 

Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 28 page
background image
MCP102/103/121/131
DS20001906D-page 8
 2004-2014 Microchip Technology Inc.
Note: Unless otherwise indicated, all limits are specified for: VDD = 1V to 5.5V, RPU =100 k (MCP121;
see Figure 4-1), TA = -40°C to +125°C.
FIGURE 2-13:
VTRIP vs. Temperature vs.
Hysteresis (MCP102-195).
FIGURE 2-14:
VTRIP vs. Temperature vs.
Hysteresis (MCP131-315).
FIGURE 2-15:
VTRIP vs. Temperature vs.
Hysteresis (MCP121-450).
FIGURE 2-16:
VOL vs. IOL
(MCP102-195 @ VDD =1.7V).
FIGURE 2-17:
VOL vs. IOL
(MCP131-315 @ VDD =2.9V).
FIGURE 2-18:
VOL vs. IOL
(MCP121-450 @ VDD =4.1V).
0.000
0.005
0.010
0.015
0.020
0.025
0.030
0.035
0.040
0.045
0.050
1.895
1.900
1.905
1.910
1.915
1.920
1.925
1.930
1.935
1.940
1.945
-60
-10
40
90
140
Temperature (°C)
V
TRIP, decreasing VDD
V
HYS, Hysteresis
MCP102-195
V
TRIP, increasing VDD
0.090
0.092
0.094
0.096
0.098
0.100
0.102
0.104
0.106
0.108
3.060
3.080
3.100
3.120
3.140
3.160
3.180
3.200
-60
-10
40
90
140
Temperature (°C)
MCP131-315
V
TRIP, decreasing VDD
V
TRIP, increasing VDD
V
HYS, Hysteresis
0.100
0.110
0.120
0.130
0.140
0.150
0.160
0.170
0.180
0.190
4.300
4.350
4.400
4.450
4.500
4.550
-60
-20
20
60
100
140
Temperature (°C)
MCP121-450
V
TRIP, decreasing VDD
V
TRIP, increasing VDD
V
HYS, Hysteresis
-0.020
0.000
0.020
0.040
0.060
0.080
0.100
0.120
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
I
OL (mA)
-40°C
0°C
+85°C
+125°C
MCP102-195
V
DD = 1.7V
+70°C
+25°C
0.000
0.010
0.020
0.030
0.040
0.050
0.060
0.070
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
I
OL (mA)
MCP131-315
V
DD = 2.9V
-40°C
+25°C
+85°C
+125°C
+70°C
0°C
0.000
0.010
0.020
0.030
0.040
0.050
0.060
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
I
OL (mA)
MCP121-450
V
DD = 4.1V
-40°C
+25°C
+85°C
+125°C
+70°C
0°CHtml Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28 


bảng dữ liệu tải về
Link URL
Privacy Policy
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ]  

Alldatasheet là?   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Đánh dấu trang   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Site nhân bản
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn