công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.VN

X  

Preview PDF Download HTML

MCP131-475I/TO Datasheet(PDF) 7 Page - Microchip Technology

tên linh kiện MCP131-475I/TO
Nội dung chi tiết  Micropower Voltage Supervisors
tải về  28 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
nhà sản xuất  MICROCHIP [Microchip Technology]
Trang chủ  http://www.microchip.com
Logo 

Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 28 page
background image
 2004-2014 Microchip Technology Inc.
DS20001906D-page 7
MCP102/103/121/131
Note: Unless otherwise indicated, all limits are specified for: VDD = 1V to 5.5V, RPU =100 k (MCP121 only;
see Figure 4-1), TA = -40°C to +125°C.
FIGURE 2-7:
IDD vs. VDD
(Reset Power-up Timer Inactive) (MCP102-195).
FIGURE 2-8:
IDD vs. VDD
(Reset Power-up Timer Inactive) (MCP131-315).
FIGURE 2-9:
IDD vs. VDD
(Reset Power-up Timer Inactive) (MCP121-450).
FIGURE 2-10:
IDD vs.VDD
(Reset Power-up Timer Active) (MCP102-195).
FIGURE 2-11:
IDD vs.VDD
(Reset Power-up Timer Active) (MCP131-315).
FIGURE 2-12:
IDD vs.VDD
(Reset Power-up Timer Active) (MCP121-450).
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
1.8
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
V
DD (V)
-40°C
+25°C
+85°C
+125°C
MCP102-195
0°C
+70°C
-5
0
5
10
15
20
25
30
35
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
V
DD (V)
MCP131-315
-40°C
+85°C
+125°C
0°C
+70°C
+25°C
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
V
DD (V)
MCP121-450
-40°C
+25°C
+85°C
+125°C
0°C
+70°C
0
2
4
6
8
10
12
14
16
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
V
DD (V)
0°C
-40°C
MCP102-195
Device in Reset
t
RPU inactive
+125°C
+85°C
+70°C
+25°C
0
10
20
30
40
50
60
70
80
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
V
DD (V)
MCP131-315
-40°C
+25°C
+85°C
+125°C
+70°C
Device in Reset
t
RPU inactive
0°C
-2
0
2
4
6
8
10
12
14
16
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
V
DD (V)
MCP121-450
-40°C
+25°C
+85°C
+125°C
0°C
+70°C
Device in Reset
t
RPU inactiveHtml Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28 


bảng dữ liệu tải về
Link URL
Privacy Policy
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ]  

Alldatasheet là?   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Đánh dấu trang   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Site nhân bản
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn