công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.VN

X  

Preview PDF Download HTML

MCP131-475I/TO Datasheet(PDF) 25 Page - Microchip Technology

tên linh kiện MCP131-475I/TO
Nội dung chi tiết  Micropower Voltage Supervisors
tải về  28 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
nhà sản xuất  MICROCHIP [Microchip Technology]
Trang chủ  http://www.microchip.com
Logo 

 
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 25 / 28 page
background image
 2004-2014 Microchip Technology Inc.
DS20001906D-page 25
MCP102/103/121/131
PRODUCT IDENTIFICATION SYSTEM
To order or obtain information, e.g., on pricing or delivery, refer to the factory or the listed sales office
.
Device:
MCP102: MicroPower Voltage Supervisor, push-pull
MCP102T: MicroPower Voltage Supervisor, push-pull
(Tape and Reel)
MCP103: MicroPower Voltage Supervisor, push-pull
MCP103T: MicroPower Voltage Supervisor, push-pull
(Tape and Reel)
MCP121
MicroPower Voltage Supervisor, open-drain
MCP121T: MicroPower Voltage Supervisor, open-drain
(Tape and Reel)
MCP131
MicroPower Voltage Supervisor, open-drain
MCP131T: MicroPower Voltage Supervisor, open-drain
(Tape and Reel)
Monitoring
Options:
195 = 1.90V
240 = 2.32V
270 = 2.63V
300 = 2.93V
315 = 3.08V
450 = 4.38V
475 = 4.63V
Temperature
Range:
I
= -40°C to +85°C (MCP1xx(T)-195 only)
E
= -40°C to +125°C (Except for MCP1xx(T)-195)
Package:
TT = SOT-23, 3-lead
LB = SC70, 3-lead
TO = TO-92, 3-lead
PART NO.
XXX
X
Temperature
Monitoring
Options
Device
Examples:
a)
MCP102T-195I/TT: Tape and Reel,
1.95V MicroPower
Voltage Supervisor,
push-pull,
-40°C to +85°C,
SOT-23 package
b)
MCP102-300E/TO: 3.00V MicroPower
Voltage Supervisor,
push-pull,
-40°C to +125°C,
TO-92 package
a)
MCP103T-270E/TT: Tape and Reel,
2.70V MicroPower
Voltage Supervisor,
push-pull,
-40°C to +125°C,
SOT-23 package
b)
MCP103T-475E/LB: Tape and Reel,
4.75V MicroPower
Voltage Supervisor,
push-pull,
-40°C to +125°C,
SC70 package
a)
MCP121T-315E/LB: Tape and Reel,
3.15V MicroPower
Voltage Supervisor,
open-drain,
-40°C to +125°C,
SC70 package
b)
MCP121-300E/TO: 3.00V MicroPower
Voltage Supervisor,
open-drain,
-40°C to +125°C,
TO-92 package
a)
MCP131T-195I/TT:
Tape and Reel,
1.95V MicroPower
Voltage Supervisor,
open-drain,
-40°C to +85°C,
SOT-23 package
b)
MCP131-300E/TO: 3.00V MicroPower
Voltage Supervisor,
open-drain,
-40°C to +125°C,
TO-92 package
Range
XX
Package
X
Tape/Reel
Option
/Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28 


bảng dữ liệu tải về
Link URL
Privacy Policy
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ]  

Alldatasheet là?   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Đánh dấu trang   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Site nhân bản
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn