công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.VN

X  

Preview PDF Download HTML

MC33375 Datasheet(PDF) 8 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MC33375
Nội dung chi tiết  300 mA, Low Dropout Voltage Regulator with On/Off Control
tải về  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo 

Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 13 page
background image
MC33375, NCV33375 Series
http://onsemi.com
8
1.8 V Option
0.1
80
f, FREQUENCY (kHz)
Figure 16. Output Voltage versus Temperature
Figure 17. Output Voltage versus Input Voltage
Figure 18. Ground Current versus Load Current
Figure 19. Quiescent Current versus Input Voltage
Figure 20. PSRR versus Frequency
60
50
40
30
20
10
0
110
100
1000
-40
TA, AMBIENT TEMPERATURE (°C)
-20
0
20
40
60
80
100
120
1.85
1.81
1.80
1.79
1.78
1.77
1.76
1.75
Figure 21. Enable Response
0
VCC, (V)
13
4
6
2.0
1.8
1.6
0.8
0.6
0.4
0.2
0
TA = 25° C
ILOAD = 0 mA
1.84
1.83
1.82
ILOAD = 100 mA
2
5
1.4
1.2
1.0
0
ILOAD, (mA)
50
100
150
200
250
300
350
12
6
4
2
0
0
VCC, (V)
13
4
6
140
120
40
20
0
TA = 25° C
ILOAD = 0 mA
10
8
2
5
100
80
60
TA = 25° C
VCC = 3 V
70
2 V
0 V
ENABLE
VOUT
VCC = 3 V
ILOAD = 1 mA
TA = 25°C
COUT = 1 mF
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
t, TIME (
ms)Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 


bảng dữ liệu tải về
Link URL
Privacy Policy
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ]  

Alldatasheet là?   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Đánh dấu trang   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Site nhân bản
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn