công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.VN

X  

Preview PDF Download HTML

ST280S Datasheet(PDF) 6 Page - International Rectifier

tên linh kiện ST280S
Nội dung chi tiết  PHASE CONTROL THYRISTORS Stud Version
tải về  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
nhà sản xuất  IRF [International Rectifier]
Trang chủ  http://www.irf.com
Logo 

   
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 8 page
background image
ST280S Series
6
www.irf.com
Bulletin I25161 rev. C 03/03
3000
3500
4000
4500
5000
5500
6000
6500
7000
110
100
Numb er Of Eq ua l Amp litud e Ha lf Cyc le Current Pulses (N)
ST280SSeries
Initial T = 125°C
@60 Hz 0.0083 s
@50 Hz 0.0100 s
J
At Any Rated Load Condition And With
Rated V
Applied Following Surge.
RRM
3000
3500
4000
4500
5000
5500
6000
6500
7000
110
100
Number Of Equal Amplitude Ha lf Cyc le Current Pulses (N)
ST280SSeries
Initial T = 125°C
@60 Hz 0.0083 s
@50 Hz 0.0100 s
J
At Any Rated Load Condition And With
Rated V
Applied Following Surge.
RRM
Fig. 5 - Maximum Non-Repetitive Surge Current
Fig. 6 - Maximum Non-Repetitive Surge Current
25
50
75
100
125
Maximum Allowable Ambient Temperature (°C)
0.1
6
K/
W
0.2
K/
W
0.2
5
K/W
0.3
K
/ W
0.4
K/ W
0.6
K/ W
0.8 K/
W
1.2 K/W
0
50
100
150
200
250
300
350
0
50
100
150
200
250
300
180°
120°
90°
60°
30°
RMSLimit
Conduc tion Angle
Average On-state Current (A)
ST280SSeries
T = 125°C
J
25
50
75
100
125
Maximum Allowable Ambient Temperature (°C)
0.0
8
K/
W
0.1
2
K/
W
0.1
6
K/W
0.2
K/W
0.3
K/ W
0.4 K
/ W
0.6 K/W
1 K/W
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
0
50 100 150 200 250 300 350 400 450
DC
180°
120°
90°
60°
30°
RMSLimit
Conduc tion Period
Average On-state Current (A)
ST280SSeries
T = 125°C
J
Fig. 3 - On-state Power Loss Characteristics
Fig. 4 - On-state Power Loss CharacteristicsHtml Pages

1  2  3  4  5  6  7  8 


bảng dữ liệu tải vềtên linh kiện liên quan

Tên linh kiênNội dung chi tiếtHtmlNhà sản xuất
ST180SPHASE CONTROL THYRISTORS Stud Version 1 2 3 4 5 MoreInternational Rectifier
ST230SPHASE CONTROL THYRISTORS Stud Version 1 2 3 4 5 MoreInternational Rectifier
111RKIPHASE CONTROL THYRISTORS Stud Version 1 2 3 4 5 MoreInternational Rectifier
181RKIPHASE CONTROL THYRISTORS Stud Version 1 2 3 4 5 MoreInternational Rectifier
ST110SPHASE CONTROL THYRISTORS Stud Version 1 2 3 4 5 MoreInternational Rectifier
ST330SPHASE CONTROL THYRISTORS Stud Version 1 2 3 4 5 MoreInternational Rectifier
ST1230CPHASE CONTROL THYRISTORS Hockey Puk Version 1 2 3 4 5 International Rectifier
ST380CPHASE CONTROL THYRISTORS Hockey Puk Version 1 2 3 4 5 MoreInternational Rectifier
ST180CPHASE CONTROL THYRISTORS Hockey Puk Version 1 2 3 4 5 MoreInternational Rectifier

Link URL
Privacy Policy
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ]  

Alldatasheet là?   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Đánh dấu trang   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Site nhân bản
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn