công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.VN

X  

Preview PDF Download HTML

MCP121-270 Datasheet(PDF) 6 Page - Microchip Technology

tên linh kiện MCP121-270
Nội dung chi tiết  Micropower Voltage Detector
tải về  26 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
nhà sản xuất  MICROCHIP [Microchip Technology]
Trang chủ  http://www.microchip.com
Logo 

Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 26 page
background image
MCP111/112
DS21889D-page 6
© 2005 Microchip Technology Inc.
Note: Unless otherwise indicated, all limits are specified for VDD = 1V to 5.5V, RPU = 100 kΩ (only MCP111;
see Figure 4-1), TA = -40°C to +125°C.
FIGURE 2-7:
VTRIP and VHYST vs.
Temperature (MCP111-195).
FIGURE 2-8:
VTRIP and VHYST vs.
Temperature (MCP112-300).
FIGURE 2-9:
VTRIP and VHYST vs.
Temperature (MCP112-475).
FIGURE 2-10:
VOL vs. IOL
(MCP111-195 @VDD = 1.7V).
FIGURE 2-11:
VOL vs. IOL
(MCP112-300 @VDD = 2.7V).
FIGURE 2-12:
VOL vs. IOL
(MCP112-475 @VDD = 4.4V).
1.895
1.900
1.905
1.910
1.915
1.920
1.925
1.930
1.935
1.940
1.945
1.950
-60
-10
40
90
140
Temperature (°C)
0.000
0.005
0.010
0.015
0.020
0.025
0.030
0.035
0.040
0.045
0.050
VTRIP, V decreasing
VTRIP, V increasing
VHYS, Hysteresis
MCP111-195
max temp is
+85°C
2.900
2.920
2.940
2.960
2.980
3.000
3.020
3.040
-60
-10
40
90
140
Temperature (°C)
0.082
0.084
0.086
0.088
0.090
0.092
0.094
0.096
0.098
0.100
MCP112-300
VTRIP, V decreasing
VTRIP, V increasing
VHYS, Hysteresis
4.580
4.600
4.620
4.640
4.660
4.680
4.700
4.720
4.740
4.760
4.780
4.800
-60
-20
20
60
100
140
Temperature (°C)
0.100
0.110
0.120
0.130
0.140
0.150
0.160
0.170
0.180
MCP112-475
VTRIP, V decreasing
VTRIP, V increasing
VHYS, Hysteresis
0.000
0.020
0.040
0.060
0.080
0.100
0.120
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
I
OL (mA)
-40°C
+25°C
+85°C
+125°C
MCP111-195
VDD = 1.7V
0.000
0.010
0.020
0.030
0.040
0.050
0.060
0.070
0.080
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
I
OL (mA)
MCP112-300
VDD = 2.7V
-40°C
+25°C
+85°C
+125°C
0.000
0.010
0.020
0.030
0.040
0.050
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
IOL (mA)
MCP112-475
VDD = 4.4V
-40°C
+25°C
+85°C
+125°CHtml Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26 


bảng dữ liệu tải về
Link URL
Privacy Policy
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ]  

Alldatasheet là?   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Đánh dấu trang   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Site nhân bản
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn