công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.VN

X  

Preview PDF Download HTML

MCP131 Datasheet(PDF) 8 Page - Microchip Technology

tên linh kiện MCP131
Nội dung chi tiết  Micropower Voltage Detector
tải về  26 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
nhà sản xuất  MICROCHIP [Microchip Technology]
Trang chủ  http://www.microchip.com
Logo 

Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 26 page
background image
MCP111/112
DS21889E-page 8
 2004-2013 Microchip Technology Inc.
Note: Unless otherwise indicated, all limits are specified for VDD = 1V to 5.5V, RPU = 100 k (only MCP111;
see Figure 4-1), TA = -40°C to +125°C.
FIGURE 2-19:
tRPD vs. Temperature
(MCP111-195).
FIGURE 2-20:
tRPD vs. Temperature
(MCP112-300).
FIGURE 2-21:
tRPD vs. Temperature
(MCP112-475).
FIGURE 2-22:
tRPU vs. Temperature
(MCP111-195).
FIGURE 2-23:
tRPU vs. Temperature
(MCP112-300).
FIGURE 2-24:
tRPU vs. Temperature
(MCP112-475).
0
50
100
150
200
250
300
350
-40
-15
10
35
60
85
110
Temperature (°C)
VDD decreasing from:
VTRIP(max) + 0.25V to VTRIP(min) - 0.25V
VDD decreasing from:
5V - 1.7V
VDD decreasing from:
5V - 0V
MCP111-195
0
20
40
60
80
100
120
140
160
-40
-15
10
35
60
85
110
Temperature (°C)
VDD decreasing from:
VTRIP(max) + 0.25V to VTRIP(min) - 0.25V
VDD decreasing from:
5V - 2.7V
VDD decreasing from:
5V - 0V
MCP112-300
0
50
100
150
200
250
-40
-15
10
35
60
85
110
Temperature (°C)
VDD decreasing from:
VTRIP(max) + 0.25V to VTRIP(min) - 0.25V
VDD decreasing from:
5V - 4.4V
VDD decreasing from:
5V - 0V
MCP112-475
0
50
100
150
200
250
300
350
400
-40
-15
10
35
60
85
110
Temperature (°C)
VDD increasing from:
0V - 2.1V
VDD increasing
from: 0V - 5.5V
VDD increasing from:
0V - 2.8V
VDD increasing
from: 0V - 4.0V
MCP111-195
0
20
40
60
80
100
120
140
-40
-15
10
35
60
85
110
Temperature (°C)
VDD increasing from:
0V - 3.1V
VDD increasing from:
0V - 5.5V
VDD increasing from:
0V - 3.3V
VDD increasing from:
0V - 4.0V
MCP112-300
0
50
100
150
200
250
-40
-15
10
35
60
85
110
Temperature (°C)
VDD increasing from:
0V - 4.9V
VDD increasing from:
0V - 5.0V
VDD increasing from:
0V - 5.5V
MCP112-475Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26 


bảng dữ liệu tải về
Link URL
Privacy Policy
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ]  

Alldatasheet là?   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Đánh dấu trang   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Site nhân bản
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn