công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.VN

X  

Preview PDF Download HTML

ST1812XR101J101 Datasheet(PDF) 7 Page - MERITEK ELECTRONICS CORPORATION

tên linh kiện ST1812XR101J101
Nội dung chi tiết  Soft Termination Multilayer Ceramic Chip Capacitors
tải về  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
nhà sản xuất  MERITEK [MERITEK ELECTRONICS CORPORATION]
Trang chủ  http://www.meritekusa.com
Logo MERITEK - MERITEK ELECTRONICS CORPORATION

Back Button ST1812XR101J101 bảng dữ liệu HTML 2Page - MERITEK ELECTRONICS CORPORATION ST1812XR101J101 bảng dữ liệu HTML 3Page - MERITEK ELECTRONICS CORPORATION ST1812XR101J101 bảng dữ liệu HTML 4Page - MERITEK ELECTRONICS CORPORATION ST1812XR101J101 bảng dữ liệu HTML 5Page - MERITEK ELECTRONICS CORPORATION ST1812XR101J101 bảng dữ liệu HTML 6Page - MERITEK ELECTRONICS CORPORATION ST1812XR101J101 bảng dữ liệu HTML 7Page - MERITEK ELECTRONICS CORPORATION ST1812XR101J101 bảng dữ liệu HTML 8Page - MERITEK ELECTRONICS CORPORATION ST1812XR101J101 bảng dữ liệu HTML 9Page - MERITEK ELECTRONICS CORPORATION ST1812XR101J101 bảng dữ liệu HTML 10Page - MERITEK ELECTRONICS CORPORATION  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 10 page
background image
CARDBOARD TAPE DIMESIO
EMBOSSED TAPE DIMENSIONS
Size
0603
0805
1206
1210
Chip
Thickness
0.80+0.15/-0.10 0.80+0.15/-0.10
1.25±0.10
1.25±0.20
0.80±0.10
0.95±±±±0.10
1.25±±±±0.10
1.60±±±±0.20
0.95±±±±0.10
1.25±±±±0.10
1.60±±±±0.20
2.00±±±±0.20
2.50±±±±0.40
A0
1.02+0.05/-0.10
1.50±0.10
<1.65
2.00±0.10
<2.00
<2.00
<3.05
<3.10
B0
1.80±0.10
2.30±0.10
<2.40
3.50±0.10
<3.60
<3.70
<3.80
<4.00
T
0.97±0.05
0.95±0.05
0.23±0.05
0.95±0.05
0.23±0.05
0.23±0.05
0.23±0.05
0.23±0.05
K0
-
-
<2.50
-
<2.50
<2.50
<2.50
<3.50
W
8.00±0.10
8.00±0.10
8.00±0.10
8.00±0.10
8.00±0.10
8.00±0.10
8.00±0.10
8.00±0.10
P0
4.00±0.10
4.00±0.10
4.00±0.10
4.00±0.10
4.00±0.10
4.00±0.10
4.00±0.100
4.00±0.10
10xP0
40.00±0.20
40.00±0.20
40.00±0.20
40.00±0.20
40.00±0.20
40.00±0.20
40.00±0.20
40.00±0.20
P1
4.00±0.10
4.00±0.10
4.00±0.10
4.00±0.10
4.00±0.10
4.00±0.10
4.00±0.10
4.00±0.10
P2
2.00±0.05
2.00±0.05
2.00±0.05
2.00±0.05
2.00±0.05
2.00±0.05
2.00±0.05
2.00±0.05
D0
1.55±0.05
1.55±0.05
1.50±0.10/-0
1.55±0.05
1.50±0.10/-0
1.50±0.10/-0
1.50±0.10/-0
1.50±0.10/-0
D1
-
-
1.00±0.10
-
1.00±0.10
1.00±0.10
1.00±0.10
1.00±0.10
E
1.75±0.05
1.75±0.05
1.75±0.10
1.75±0.10
1.75±0.10
1.75±0.10
1.75±0.10
1.75±0.10
F
3.50±0.05
3.50±0.05
3.50±0.05
3.50±0.05
3.50±0.05
3.50±0.05
3.50±0.05
3.50±0.05
Size
1812
1825
2220
2225
Chip
Thickness
1.25±±±±0.10
1.60±±±±0.20
2.00±±±±0.20
2.50±±±±0.30
1.60±±±±0.20
2.00±±±±0.20
2.50±±±±0.30
1.60±±±±0.20
2.00±±±±0.20
2.50±±±±0.30
2.00±±±±0.20
2.50±±±±0.30
A0
<3.90
<3.90
<6.80
<6.80
<5.80
<5.80
<6.80
<6.80
B0
<5.30
<5.30
<5.30
<5.30
<6.50
<6.50
<6.50
<6.50
T
0.25±0.05
0.25±0.05
0.30±0.10
0.30±0.10
0.30±0.10
0.30±0.10
0.30±0.10
0.30±0.10
K0
<2.50
<3.00
<2.50
<3.10
<2.50
<3.10
<2.50
<3.10
W
12.0±0.20
12.0±0.20
12.0±0.20
12.0±0.20
12.0±0.20
12.0±0.20
12.0±0.20
12.0±0.20
P0
4.00±0.10
4.00±0.10
4.00±0.10
4.00±0.10
4.00±0.10
4.00±0.10
4.00±0.10
4.00±0.10
10xP0
40.00±0.20
40.00±0.20
40.00±0.20
40.00±0.20
40.00±0.20
40.00±0.20
40.00±0.20
40.00±0.20
P1
8.00±0.10
8.00±0.10
8.00±0.10
8.00±0.10
8.00±0.10
8.00±0.10
8.00±0.10
8.00±0.10
P2
2.00±0.05
2.00±0.05
2.00±0.05
2.00±0.05
2.00±0.05
2.00±0.05
2.00±0.05
2.00±0.05
D0
1.50+0.10/-0
1.50+0.10/-0
1.50+0.10/-0
1.50+0.10/-0
1.50+0.10/-0
1.50+0.10/-0
1.50+0.10/-0
1.50+0.10/-0
D1
1.50±0.10
1.50+/-0.10
1.50±0.10
1.50±0.10
1.50±0.10
1.50±0.10
1.50±0.10
1.50±0.10
E
1.75±0.10
1.75+/-0.1
1.75±0.1
1.75±0.10
1.75±0.1
1.75±0.10
1.75±0.10
1.75±0.10
F
5.50±0.05
5.50+/-0.05
5.50±0.05
5.50±0.05
5.50±0.05
5.50±0.05
5.50±0.05
5.50±0.05
Fig. 2 The dimension of paper tape
Fig. 3 The dimension of plastic tape
Soft Termination Multilayer
Ceramic Chip Capacitors
RoHS
MERITEK
ST Series
Rev.7Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL
Privacy Policy
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ]  

Alldatasheet là?   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Đánh dấu trang   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Site nhân bản
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn