công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

IXFP110N15T2 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - IXYS Corporation

tên linh kiện IXFP110N15T2
Giải thích chi tiết về linh kiện  TrenchT2 HiperFET Power MOSFET
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  IXYS [IXYS Corporation]
Trang chủ  http://www.ixys.com
Logo IXYS - IXYS Corporation

IXFP110N15T2 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - IXYS Corporation

  IXFP110N15T2 Datasheet HTML 1Page - IXYS Corporation IXFP110N15T2 Datasheet HTML 2Page - IXYS Corporation IXFP110N15T2 Datasheet HTML 3Page - IXYS Corporation IXFP110N15T2 Datasheet HTML 4Page - IXYS Corporation IXFP110N15T2 Datasheet HTML 5Page - IXYS Corporation IXFP110N15T2 Datasheet HTML 6Page - IXYS Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 6 page
background image
© 2008 IXYS CORPORATION, All rights reserved
IXFA110N15T2
IXFP110N15T2
Fig. 1. Output Characteristics
@ 25ºC
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
VDS - Volts
VGS = 15V
10V
9V
8V
7V
5V
6V
Fig. 2. Extended Output Characteristics
@ 25ºC
0
50
100
150
200
250
300
350
0246
8
10
12
14
16
VDS - Volts
VGS = 15V
10V
8V
6V
7V
Fig. 3. Output Characteristics
@ 150ºC
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
0.0
0.4
0.8
1.2
1.6
2.0
2.4
2.8
3.2
3.6
VDS - Volts
VGS = 15V
10V
9V
8V
7V
6V
Fig. 4. RDS(on) Normalized to ID = 55A Value
vs. Junction Temperature
0.2
0.6
1.0
1.4
1.8
2.2
2.6
3.0
3.4
-50
-25
0
25
50
75
100
125
150
175
TJ - Degrees Centigrade
VGS = 10V
I D = 110A
I D = 55A
Fig. 5. RDS(on) Normalized to ID = 55A Value
vs. Drain Current
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
0
50
100
150
200
250
300
ID - Amperes
VGS = 10V
15V - - - -
TJ = 175ºC
TJ = 25ºC
Fig. 6. Drain Current vs. Case Temperature
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
-50
-25
0
25
50
75
100
125
150
175
TC - Degrees Centigrade


Số phần tương tự - IXFP110N15T2

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Inchange Semiconductor ...
IXFP110N15T2 ISC-IXFP110N15T2 Datasheet
294Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
More results

Mô tả tương tự - IXFP110N15T2

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
IXYS Corporation
IXFH150N17T2 IXYS-IXFH150N17T2 Datasheet
186Kb / 6P
   TrenchT2 HiperFET Power MOSFET
IXFH340N075T2 IXYS-IXFH340N075T2 Datasheet
187Kb / 6P
   TrenchT2 HiPerFET Power MOSFET
IXFH160N15T2 IXYS-IXFH160N15T2 Datasheet
200Kb / 6P
   TrenchT2 HiperFET Power MOSFET
IXFH400N075T2 IXYS-IXFH400N075T2 Datasheet
194Kb / 6P
   TrenchT2 HiperFET Power MOSFET
IXFA76N15T2 IXYS-IXFA76N15T2 Datasheet
186Kb / 6P
   TrenchT2 HiperFET Power MOSFET
IXFA180N10T2 IXYS-IXFA180N10T2 Datasheet
213Kb / 6P
   TrenchT2 HiperFET Power MOSFET
IXFA230N075T2-7 IXYS-IXFA230N075T2-7 Datasheet
179Kb / 6P
   TrenchT2 HiperFET Power MOSFET
IXFH230N075T2 IXYS-IXFH230N075T2 Datasheet
169Kb / 6P
   TrenchT2 HiperFET Power MOSFET
IXFA130N10T2 IXYS-IXFA130N10T2 Datasheet
188Kb / 6P
   TrenchT2 HiperFET Power MOSFET
IXFA230N075T2 IXYS-IXFA230N075T2 Datasheet
211Kb / 6P
   TrenchT2 HiperFET Power MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL
Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com