công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.VN

X  

Preview PDF Download HTML

B-13-155-TPM-S Datasheet(PDF) 2 Page - Source Photonics, Inc.

tên linh kiện B-13-155-TPM-S
Nội dung chi tiết  155 Mbps Bi-directional Single Fiber Transceiver
tải về  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
nhà sản xuất  SOURCE [Source Photonics, Inc.]
Trang chủ  http://www.sourcephotonics.com
Logo 

   
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 5 page
background image
2
155 Mbps Bi-directional Single Fiber Transceiver
B-13/15-155-TPM-Sxx3-60
Parameter
Symbol
Min
Typical
Max
Unit
Notes
Electrical
Power Supply Current
ICC
-
-
140
mA
Maximum current is specified at Vcc= Maximum @
maximum temperature
Data Input Current-Low
IIL
-350
-
-
µA
Data Input Current-High
IIH
-
-
350
µA
Differential Input Voltage
VIH-VIL
300
-
-
mV
Data Input Voltage-Low
VIL-VCC
-2.0
-
-1.58
V
These inputs are compatible with 10K, 10KH and
100K ECL and PECL inputs
Data Input Voltage-High
VIH-VCC
-1.1
-
-0.74
V
Transmitter Specifications, (0ºC<Topr<70ºC, 4.75V<VCC<5.25V)
Parameter
Symbol
Min
Typical
Max
Unit
Notes
Optical
Sensitivity
-
-
-
-33
dBm
Measured with 223-1 PRBS with 72 ones
and 72 zeros. t(ITU-T recommendation
G.958)
Maximum Input Power
Pin
-3
-
-
dBm
Signal Detect-Asserted
Pa
-
-
-33
dBm
Measured on transition: low to high
Signal Detect-Deasserted
Pd
-45
-
-
dBm
Measured on transition: high to low
Signal Detect-Hysteresis
1.0
-
4.0
dB
Cross Talk
-
-
-
-33
dB
Wavelength of Operation
1500
-
1600
nm
Receiver Specifications, (0ºC<Topr<70ºC, 4.75V<VCC<5.25V)
Parameter
Symbol
Min
Typical
Max
Unit
Note
Electrical
Power Supply Current
ICC
-
-
100
mA
The current excludes the output load current
Data Output Voltage-Low
VOL -Vcc
-2
-
-1.58
V
These outputs are compatible with 10K,
10KH and 100KECL and LVPECL outputs
Data Output Voltage-High
VOH- Vcc
-1.1
-
-0.74
V
Signal Detect Output Voltage-Low
VSDL-Vcc
-2
-
-1.58
V
Signal Detect Output Voltage-High
VSDH- Vcc
-1.1
-
-0.74
V
Receiver Specifications, (0ºC<Topr<70ºC, 4.75V<VCC<5.25V)Html Pages

1  2  3  4  5 


bảng dữ liệu tải về
Link URL
Privacy Policy
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ]  

Alldatasheet là?   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Đánh dấu trang   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Site nhân bản
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn