công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.VN

X  

Preview PDF Download HTML

S-1000N32-N4T1G Datasheet(PDF) 4 Page - Seiko Instruments Inc

tên linh kiện S-1000N32-N4T1G
Nội dung chi tiết  ULTRA-SMALL PACKAGE HIGH-PRECISION VOLTAGE DETECTOR
tải về  38 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
nhà sản xuất  SII [Seiko Instruments Inc]
Trang chủ  http://www.sii.co.jp
Logo 

 
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 38 page
background image
ULTRA-SMALL PACKAGE HIGH-PRECISION VOLTAGE DETECTOR
S-1000 Series
Rev.2.3_00
4
Seiko Instruments Inc.
2. Product name list
2. 1 Nch open-drain output products
Table 1
Detection voltage range
SC-82AB
SOT-23-5
SNT-4A
1.5 V
± 1.0%
S-1000N15-N4T1G
S-1000N15-M5T1G
S-1000N15-I4T1G
1.6 V
± 1.0%
S-1000N16-N4T1G
S-1000N16-M5T1G
S-1000N16-I4T1G
1.7 V
± 1.0%
S-1000N17-N4T1G
S-1000N17-M5T1G
S-1000N17-I4T1G
1.8 V
± 1.0%
S-1000N18-N4T1G
S-1000N18-M5T1G
S-1000N18-I4T1G
1.9 V
± 1.0%
S-1000N19-N4T1G
S-1000N19-M5T1G
S-1000N19-I4T1G
2.0 V
± 1.0%
S-1000N20-N4T1G
S-1000N20-M5T1G
S-1000N20-I4T1G
2.1 V
± 1.0%
S-1000N21-N4T1G
S-1000N21-M5T1G
S-1000N21-I4T1G
2.2 V
± 1.0%
S-1000N22-N4T1G
S-1000N22-M5T1G
S-1000N22-I4T1G
2.3 V
± 1.0%
S-1000N23-N4T1G
S-1000N23-M5T1G
S-1000N23-I4T1G
2.4 V
± 1.0%
S-1000N24-N4T1G
S-1000N24-M5T1G
S-1000N24-I4T1G
2.5 V
± 1.0%
S-1000N25-N4T1G
S-1000N25-M5T1G
S-1000N25-I4T1G
2.6 V
± 1.0%
S-1000N26-N4T1G
S-1000N26-M5T1G
S-1000N26-I4T1G
2.7 V
± 1.0%
S-1000N27-N4T1G
S-1000N27-M5T1G
S-1000N27-I4T1G
2.8 V
± 1.0%
S-1000N28-N4T1G
S-1000N28-M5T1G
S-1000N28-I4T1G
2.9 V
± 1.0%
S-1000N29-N4T1G
S-1000N29-M5T1G
S-1000N29-I4T1G
3.0 V
± 1.0%
S-1000N30-N4T1G
S-1000N30-M5T1G
S-1000N30-I4T1G
3.1 V
± 1.0%
S-1000N31-N4T1G
S-1000N31-M5T1G
S-1000N31-I4T1G
3.2 V
± 1.0%
S-1000N32-N4T1G
S-1000N32-M5T1G
S-1000N32-I4T1G
3.3 V
± 1.0%
S-1000N33-N4T1G
S-1000N33-M5T1G
S-1000N33-I4T1G
3.4 V
± 1.0%
S-1000N34-N4T1G
S-1000N34-M5T1G
S-1000N34-I4T1G
3.5 V
± 1.0%
S-1000N35-N4T1G
S-1000N35-M5T1G
S-1000N35-I4T1G
3.6 V
± 1.0%
S-1000N36-N4T1G
S-1000N36-M5T1G
S-1000N36-I4T1G
3.7 V
± 1.0%
S-1000N37-N4T1G
S-1000N37-M5T1G
S-1000N37-I4T1G
3.8 V
± 1.0%
S-1000N38-N4T1G
S-1000N38-M5T1G
S-1000N38-I4T1G
3.9 V
± 1.0%
S-1000N39-N4T1G
S-1000N39-M5T1G
S-1000N39-I4T1G
4.0 V
± 1.0%
S-1000N40-N4T1G
S-1000N40-M5T1G
S-1000N40-I4T1G
4.1 V
± 1.0%
S-1000N41-N4T1G
S-1000N41-M5T1G
S-1000N41-I4T1G
4.2 V
± 1.0%
S-1000N42-N4T1G
S-1000N42-M5T1G
S-1000N42-I4T1G
4.3 V
± 1.0%
S-1000N43-N4T1G
S-1000N43-M5T1G
S-1000N43-I4T1G
4.4 V
± 1.0%
S-1000N44-N4T1G
S-1000N44-M5T1G
S-1000N44-I4T1G
4.5 V
± 1.0%
S-1000N45-N4T1G
S-1000N45-M5T1G
S-1000N45-I4T1G
4.6 V
± 1.0%
S-1000N46-N4T1G
S-1000N46-M5T1G
S-1000N46-I4T1GHtml Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38 


bảng dữ liệu tải về
Link URL
Privacy Policy
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ]  

Alldatasheet là?   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Đánh dấu trang   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Site nhân bản
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn