công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.VN

X  

Preview PDF Download HTML

MCP1259T-EMF Datasheet(PDF) 4 Page - Microchip Technology

tên linh kiện MCP1259T-EMF
Nội dung chi tiết  Regulated 3.3V, Low-Ripple Charge Pump with Low- Operating Current SLEEP Mode or BYPASS Mode
tải về  24 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
nhà sản xuất  MICROCHIP [Microchip Technology]
Trang chủ  http://www.microchip.com
Logo 

 
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 24 page
background image
MCP1256/7/8/9
DS21989A-page 4
© 2006 Microchip Technology Inc.
MCP1256 and MCP1257 Devices
SLEEP Mode Input - SLEEP
SLEEP Input Voltage Low
VIL(SLEEP)
——
0.4
V
SLEEP Input Voltage High
VIH(SLEEP)
1.4
V
SLEEP Input Leakage
Current
ILK(SLEEP)
0.001
0.1
μA
SLEEP Quiescent Current
IQ
—10
20
μAVSLEEP = 0V, IOUT = 0 mA
MCP1256 and MCP1258 Devices
Power-Good Output - PGOOD
PGOOD Threshold
VTH
93
%
Percent of VOUT Falling
PGOOD Hysteresis
VHYS
—110
mV
VOUT Rising
PGOOD Output Low
Voltage
VOL
25
100
mV
ISINK = 0.5 mA, VIN = 1.8V
PGOOD Input Leakage
Current
ILK(PGOOD)
—0.02
1
μAVPGOOD = VIN
MCP1257 and MCP1259
Low-Battery Output - LBO
LBO Threshold
VTH
—1.95—
V
VIN Falling
LBO Hysteresis
VHYS
240
mV
VIN Rising
LBO Output Low Voltage
VOL
25
100
mV
ISINK = 0.5 mA, VIN = 1.8V
LBO Input Leakage Current
ILK(LBO)
—0.02
1
μAVLBO = VIN
MCP1258 and MCP1259
BYPASS Mode Input - BYPASS
BYPASS Input Voltage Low
VIL(BYPASS)
——
0.4
V
BYPASS Input Voltage
High
VIH(BYPASS)
1.4
V
BYPASS Input Leakage
Current
ILK(BYPASS)
0.001
0.1
μA
BYPASS Quiescent
Current
IQ
—0.25
2
μAVBYPASS = 0V, IOUT = 0 mA,
TJ = +25°C
BYPASS Input-to-Output
Impedance
RBYPASS
—1.5
Ω
VIN = 2.4V
DC CHARACTERISTICS (CONTINUED)
Electrical Specifications: Unless otherwise indicated, all limits apply for VIN = 1.8V to 3.6V, SHDN = VIN, CIN = COUT = 10 μF,
C1 = C2 = 1 μF, IOUT = 10 mA, TJ = -40°C to +125°C. Typical values are at TJ = +25°C.
Parameters
Sym
Min
Typ
Max
Unit
s
ConditionsHtml Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24 


bảng dữ liệu tải về
Link URL
Privacy Policy
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ]  

Alldatasheet là?   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Đánh dấu trang   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Site nhân bản
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn