công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.VN

X  

Preview PDF Download HTML

MCP1257 Datasheet(PDF) 8 Page - Microchip Technology

tên linh kiện MCP1257
Nội dung chi tiết  Regulated 3.3V, Low-Ripple Charge Pump with Low- Operating Current SLEEP Mode or BYPASS Mode
tải về  24 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
nhà sản xuất  MICROCHIP [Microchip Technology]
Trang chủ  http://www.microchip.com
Logo 

Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 24 page
background image
MCP1256/7/8/9
DS21989A-page 8
© 2006 Microchip Technology Inc.
TYPICAL PERFORMANCE CURVES (CONTINUED)
NOTE: Unless otherwise indicated, CIN = COUT = 10 μF, C1 = C2 = 1 μF, IOUT = 10 mA, and TA= +25°C.
FIGURE 2-13:
BYPASS Impedance
(RBYPASS) vs. Supply Voltage (VIN).
FIGURE 2-14:
Output Voltage Ripple vs.
Time - Normal 2x Mode.
FIGURE 2-15:
Output Voltage Ripple vs.
Time - Normal 2x Mode.
FIGURE 2-16:
Output Voltage Ripple vs.
Time - Normal 2x Mode.
FIGURE 2-17:
Output Voltage Ripple vs.
Time - Normal 1.5x Mode.
FIGURE 2-18:
Output Voltage Ripple vs.
Time - Normal 1.5x Mode.
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
2.0
1.8
2.1
2.4
2.7
3.0
3.3
3.6
Input Voltage (V)
-0.04
-0.03
-0.02
-0.01
0.00
0.01
0.02
0.03
0.04
01
234
567
89
10
Time (μs)
VIN = 2.4V
IOUT = 10 mA
-0.04
-0.03
-0.02
-0.01
0.00
0.01
0.02
0.03
0.04
01
234
567
89
10
Time (μs)
VIN = 2.4V
IOUT = 50 mA
-0.04
-0.03
-0.02
-0.01
0.00
0.01
0.02
0.03
0.04
012
34567
89
10
Time (μs)
VIN = 2.4V
IOUT = 100 mA
-0.04
-0.03
-0.02
-0.01
0.00
0.01
0.02
0.03
0.04
012
34567
89
10
Time (μs)
VIN = 3.0V
IOUT = 10 mA
-0.04
-0.03
-0.02
-0.01
0.00
0.01
0.02
0.03
0.04
012
34567
89
10
Time (μs)
VIN = 3.0V
IOUT = 50 mAHtml Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24 


bảng dữ liệu tải về
Link URL
Privacy Policy
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ]  

Alldatasheet là?   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Đánh dấu trang   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Site nhân bản
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn