công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.VN

X  

Preview PDF Download HTML

PQ015YZ5MZ Datasheet(PDF) 3 Page - Sharp Electrionic Components

tên linh kiện PQ015YZ5MZ
Nội dung chi tiết  Low Voltage Operation, Low Power-Loss Voltage Regulators (SC-63 Package)
tải về  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
nhà sản xuất  SHARP [Sharp Electrionic Components]
Trang chủ  http://sharp-world.com/
Logo 

   
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 8 page
background image
Low Power-Loss Voltage Regulators
PQ015YZ5MZ Series/PQ015YZ01Z Series
Fig.4
Power Dissipation vs. Ambient
Temperature
Fig.5
Overcurrent Protection
Characteristics (PQ015YZ5MZ)
Ambient temperature Ta (˚C)
10
0
5
8
PD: With infinite heat sink
–25
–20
0
20406080
Note) Oblique line portion:Overheat protection may operate in this area.
0
0.5
1.0
1.4
Output current IO (A)
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
1.1
1.2
1.3
VIN=3.7V
VIN=3.3V
VIN=2.5V
VIN=1.8V
VB=3.3V
VC=2.7V
On condition that VO=1.2V
CIN=0.33
µF
CO=47
µF
Fig.6
Overcurrent Protection
Characteristics
0
0.5
1.0
1.5
2.0
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
1.1
1.2
1.3
VIN=3.7V
VIN=3.3V
VIN=2.5V
VIN=1.8V
VB=3.3V
VC=2.7V
On condition that VO=1.2V
CIN=0.33
µF
CO=47
µF
Output current IO (A)
Fig.7
Reference Voltage vs. Ambient
Temperature
–50 –25
0
25
50
75 100 125 150
Ambient temperature Ta (˚C)
0.985
0.99
0.995
1.0
1.005
1.01
1.015
PQ015YZ01Z
PQ015YZ5MZ
PQ015YZ01Z:VIN=1.8V,VB=3.3V,
IO=0.5A, VC=2.7V,
R1=1k
Ω, R2=200Ω
PQ015YZMZ:VIN=1.8V,VB=3.3V,
IO=0.3A, VC=2.7V,
R1=1k
Ω, R2=200Ω
Fig.8
Bias Inflow Current vs. Ambient
Temperature
Fig.9
Output Short circuit Current vs.
Ambient Temperature
–50 –25
0
25
50
75 100 125 150
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2
Ambient temperature Ta (˚C)
VIN=1.8V,VB=3.3V
VC=2.7V,IO=0A
R1=1k
Ω,R2=200Ω
(On condition that VO=1.2V)
PQ015YZ01Z
PQ015YZ5MZ
–50 –25
0
25
50
75 100 125 150
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2
Ambient temperature Ta (˚C)
VIN=1.8V,VB=3.3V,
VC=2.7V,RL=Short,
R1=1k
Ω,R2=200Ω
(On condition that VO=1.2V)
PQ015YZ01Z
PQ015YZ5MZHtml Pages

1  2  3  4  5  6  7  8 


bảng dữ liệu tải về
Link URL
Privacy Policy
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ]  

Alldatasheet là?   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Đánh dấu trang   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Site nhân bản
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn