công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.VN

X  

Preview PDF Download HTML

SPX29300 Datasheet(PDF) 4 Page - Sipex Corporation

tên linh kiện SPX29300
Nội dung chi tiết  3A High Current, Low Dropout Voltage Regulator
tải về  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
nhà sản xuất  SIPEX [Sipex Corporation]
Trang chủ  http://www.sipex.com
Logo 

 
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 11 page
background image
Date: 9/5/06 Rev C
SPX29300/01/02/03 3A Low Dropout Voltage Regulator
© 2006 Sipex Corporation
4
TYPICAL PERFORMANCE CHARACTERISTICS
Figure 3. Dropout Voltage vs Load Current
Figure 4. Line Regulation
Figure 5. Ground Current vs Load Current
Figure 6. Load Regulation
Figure 7. Enable Threshold vs Temperature
Figure 8. Power Supply Rejection Ratio
0
200
400
600
800
1000
0
1.0
2.0
3.0
IL (A)
3.3V Device
CL = 10μF
1200
Vin = 3.2V
85°C
25°C
2.460
2.470
2.480
2.490
2.500
2.510
2.520
2.530
2.540
4
6
8
10
12
14
16
Vin (V)
2.5V Device
IL = 10mA
CL = 10μF
0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
80.0
0
1.0
2.0
3.0
IL (A)
3.3V Device
Vin = 4.3V
CL = 10μF
85°C
25°C
3.280
3.285
3.290
3.295
3.300
3.305
3.310
0
1.0
2.0
3.0
IL (A)
Vin = 4.3V
CL = 10μF
3.3V Device
1.2
1.3
-40
-20
0
20
40
60
80
100
120
Temperature (
o C)
3.3V Device
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
SPX29300 1.8Vout @1A PSRR
-20
-10
0
10
20
30
40
50
60
70
80
100
1000
10000
100000
1000000
10000000
Frequency (Hz)Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 


bảng dữ liệu tải về
Link URL
Privacy Policy
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ]  

Alldatasheet là?   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Đánh dấu trang   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Site nhân bản
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn