công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.VN

X  

Preview PDF Download HTML

MCF5327 Datasheet(PDF) 8 Page - Freescale Semiconductor, Inc

tên linh kiện MCF5327
Nội dung chi tiết  Microprocessor Data Sheet
tải về  48 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
nhà sản xuất  FREESCALE [Freescale Semiconductor, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo 

Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 48 page
background image
MCF532x ColdFire® Microprocessor Data Sheet, Rev. 4
Pin Assignments and Reset States
Freescale Semiconductor
8
SDRAM Controller
SD_A10
O
SDVDD
L2
P2
P2
SD_CKE
O
SDVDD
E1
H2
H2
SD_CLK
O
SDVDD
K3
R1
R1
SD_CLK
——
O
SDVDD
K2
R2
R2
SD_CS1
——
O
SDVDD
J4
J4
SD_CS0
——
O
SDVDD
E2
H1
H1
SD_DQS3
O
SDVDD
H5
L1
L1
SD_DQS2
O
SDVDD
K6
T6
T6
SD_SCAS
——
O
SDVDD
L3
P3
P3
SD_SRAS
——
O
SDVDD
M1
R3
R3
SD_SDR_DQS
O
SDVDD
K4
P1
P1
SD_WE
——
O
SDVDD
D1
H3
H3
External Interrupts Port5
IRQ72
PIRQ72
I
EVDD
J13
J13
J13
IRQ62
PIRQ62
USBHOST_
VBUS_EN
I
EVDD
J14
J14
IRQ52
PIRQ52
USBHOST_
VBUS_OC
I
EVDD
J15
J15
IRQ42
PIRQ42
SSI_MCLK
I
EVDD
L13
J16
J16
IRQ32
PIRQ32
I
EVDD
M14
K14
K14
IRQ22
PIRQ22
USB_CLKIN
I
EVDD
M13
K15
K15
IRQ12
PIRQ12
DREQ12
SSI_CLKIN
I
EVDD
N13
K16
K16
FEC
FEC_MDC
PFECI2C3
I2C_SCL2
O
EVDD
C1
C1
FEC_MDIO
PFECI2C2
I2C_SDA2
I/O
EVDD
C2
C2
FEC_TXCLK
PFECH7
I
EVDD
A2
A2
FEC_TXEN
PFECH6
O
EVDD
B2
B2
FEC_TXD0
PFECH5
ULPI_DATA0
O
EVDD
E4
E4
FEC_COL
PFECH4
ULPI_CLK
I
EVDD
A8
A8
FEC_RXCLK
PFECH3
ULPI_NXT
I
EVDD
C8
C8
FEC_RXDV
PFECH2
ULPI_STP
I
EVDD
D8
D8
FEC_RXD0
PFECH1
ULPI_DATA4
I
EVDD
C6
C6
Table 3. MCF5327/8/9 Signal Information and Muxing (continued)
Signal Name
GPIO
Alternate 1
Alternate 2
MCF5327
196
MAPBGA
MCF5328
256
MAPBGA
MCF53281
MCF5329
256
MAPBGAHtml Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48 


bảng dữ liệu tải vềtên linh kiện liên quan

Tên linh kiênNội dung chi tiếtHtmlNhà sản xuất
MCF5253ColdFire® Microprocessor Data Sheet 1 2 3 4 5 MoreFreescale Semiconductor, Inc
MCF5208Microprocessor Data Sheet 1 2 3 4 5 MoreFreescale Semiconductor, Inc
MCF5251ColdFire® Microprocessor Data Sheet 1 2 3 4 5 MoreFreescale Semiconductor, Inc
RX2600-6MATERIAL SAFETY DATA SHEET 1 2 3 4 5 MoreNTE Electronics
S4100Multi-Function Reader Module Data Sheet 1 2 3 4 5 MoreTexas Instruments
RX7000MATERIAL SAFETY DATA SHEET 1 2 3 NTE Electronics
ELS-432GWATechnical Data Sheet 0.39 Single Digit Displays 1 2 3 4 5 Everlight Electronics Co., Ltd
EL817LTechnical Data Sheet Photocoupler 1 2 3 4 5 MoreEverlight Electronics Co., Ltd
ZY712020A DC-DC Intelligent POL Data Sheet 3V to 13.2V Input 0.5V to 5.5V Output 1 2 3 4 5 MorePower-One
MC68HC908JB12This section updates data sheet information and introduces the 20-pin SOIC 1 2 3 4 5 MoreFreescale Semiconductor, Inc

Link URL
Privacy Policy
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ]  

Alldatasheet là?   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Đánh dấu trang   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Site nhân bản
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn