công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.VN

X  

Preview PDF Download HTML

MCF5208 Datasheet(PDF) 6 Page - Freescale Semiconductor, Inc

tên linh kiện MCF5208
Nội dung chi tiết  Microprocessor Data Sheet
tải về  46 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
nhà sản xuất  FREESCALE [Freescale Semiconductor, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo 

Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 46 page
background image
MCF5208 ColdFire® Microprocessor Data Sheet, Rev. 1
Signal Descriptions
Freescale Semiconductor
6
QSPI
QSPI_CS2
PQSPI3
DACK0
U2RTS
O
EVDD
126
A8
132
D10
QSPI_CLK
PQSPI0
I2C_SCL2
O
EVDD
127
C7
133
A9
QSPI_DOUT
PQSPI1
I2C_SDA2
O
EVDD
128
A7
134
B9
QSPI_DIN
PQSPI2
DREQ02
U2CTS
I
EVDD
129
B7
135
C9
Note: The QSPI_CS1 and QSPI_CS0 signals are available on the U1CTS, U1RTS, U0CTS, or U0RTS pins for the 196 and 160-pin
packages.
UARTs
U1CTS
PUARTL7
DT1IN
QSPI_CS1
I
EVDD
136
D9
U1RTS
PUARTL6
DT1OUT
QSPI_CS1
O
EVDD
137
C8
U1TXD
PUARTL5
O
EVDD
131
A6
139
A8
U1RXD
PUARTL4
I
EVDD
130
D6
138
B8
U0CTS
PUARTL3
DT0IN
QSPI_CS0
I
EVDD
—76
N12
U0RTS
PUARTL2
DT0OUT
QSPI_CS0
O
EVDD
—77
P12
U0TXD
PUARTL1
O
EVDD
71
L10
79
P13
U0RXD
PUARTL0
I
EVDD
70
M10
78
N13
Note: The UART2 signals are multiplexed on the DMA Timers, QSPI, FEC, and I2C pins. For the MCF5207 devices, the UART0 and
UART1 control signals are multiplexed internally on the FEC signals.
DMA Timers
DT3IN
PTIMER3
DT3OUT
U2CTS
I
EVDD
135
B5
143
B7
DT2IN
PTIMER2
DT2OUT
U2RTS
I
EVDD
136
C5
144
A7
DT1IN
PTIMER1
DT1OUT
U2RXD
I
EVDD
137
A4
145
A6
DT0IN
PTIMER0
DT0OUT
U2TXD
I
EVDD
138
A3
146
B6
BDM/JTAG6
JTAG_EN7
I
EVDD
83
J1191J13
DSCLK
TRST2
I
EVDD
76
K11
84
L12
PSTCLK
TCLK2
O
EVDD
64
M7
70
P9
BKPT
TMS2
I
EVDD
75
L12
83
M14
DSI
TDI2
I
EVDD
77
H9
85
K12
DSO
TDO
O
EVDD
69
M9
75
M12
DDATA[3:0]
O
EVDD
K9, L9, M11,
M8
—P11, N11,
M11, P10
PST[3:0]
O
EVDD
L11, L8,
K10, K8
N10, M10,
L10, L9
Table 3. MCF5207/8 Signal Information and Muxing (continued)
Signal Name
GPIO
Alternate 1
Alternate 2
MCF5207
144
LQFP
MCF5207
144
MAPBGA
MCF5208
160
QFP
MCF5208
196
MAPBGAHtml Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46 


bảng dữ liệu tải vềtên linh kiện liên quan

Tên linh kiênNội dung chi tiếtHtmlNhà sản xuất
MCF5253ColdFire® Microprocessor Data Sheet 1 2 3 4 5 MoreFreescale Semiconductor, Inc
MCF5251ColdFire® Microprocessor Data Sheet 1 2 3 4 5 MoreFreescale Semiconductor, Inc
RX2600-6MATERIAL SAFETY DATA SHEET 1 2 3 4 5 MoreNTE Electronics
S4100Multi-Function Reader Module Data Sheet 1 2 3 4 5 MoreTexas Instruments
RX7000MATERIAL SAFETY DATA SHEET 1 2 3 NTE Electronics
ELS-432GWATechnical Data Sheet 0.39 Single Digit Displays 1 2 3 4 5 Everlight Electronics Co., Ltd
EL817LTechnical Data Sheet Photocoupler 1 2 3 4 5 MoreEverlight Electronics Co., Ltd
ZY712020A DC-DC Intelligent POL Data Sheet 3V to 13.2V Input 0.5V to 5.5V Output 1 2 3 4 5 MorePower-One
MC68HC908JB12This section updates data sheet information and introduces the 20-pin SOIC 1 2 3 4 5 MoreFreescale Semiconductor, Inc

Link URL
Privacy Policy
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ]  

Alldatasheet là?   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Đánh dấu trang   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Site nhân bản
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn