công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.VN

X  

Preview PDF Download HTML

MC33362DWR2G Datasheet(PDF) 4 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MC33362DWR2G
Nội dung chi tiết  High Voltage Switching Regulator
tải về  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo 

 
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 14 page
background image
MC33362
http://onsemi.com
4
RT, TIMING RESISTOR (kW)
5.0
2.0
5.0
1.0 M
VCC = 20 V
CT = 1.0 mF
TA = 25°C
Figure 2. Oscillator Frequency
versus Timing Resistor
RT, TIMING RESISTOR (kW)
Figure 3. Power Switch Peak Drain Current
versus Timing Resistor
500 k
200 k
100 k
50 k
20 k
10 k
1.5
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
10
15
20
30
50
7.0
10
15
20
30
40
50
VCC = 20 V
TA = 25°C
CT = 100 pF
CT = 200 pF
CT = 500 pF
CT = 1.0 nF
CT = 2.0 nF
CT = 5.0 nF
CT = 10 nF
Inductor supply voltage and inductance value are
adjusted so that Ipk turn−off is achieved at 5.0 ms.
0
0
1.0
70
10
100
5.0
1.0
IO, OUTPUT LOAD CURRENT (mA)
TIMING RESISTOR RATIO
f, FREQUENCY (Hz)
Figure 4. Oscillator Charge/Discharge
Current versus Timing Resistor
RT, TIMING RESISTOR (kW)
Figure 5. Maximum Output Duty Cycle
versus Timing Resistor Ratio
Figure 6. Error Amp Open Loop Gain and
Phase versus Frequency
Figure 7. Error Amp Output Saturation
Voltage versus Load Current
0.7
0.5
0.3
0.2
0.15
0.1
80
60
40
20
0
−20
60
50
40
30
−1.0
−2.0
2.0
1.0
0
10
15
20
30
50
2.0
3.0
5.0
7.0
10
100
1.0 k
10 k
100 k
1.0 M
10 M
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0
30
60
90
120
150
180
RD/RT Ratio
Discharge Resistor
Pin 7 to GND
VCC = 20 V
CT = 2.0 nF
TA = 25°C
RC/RT Ratio
Charge Resistor
Pin 7 to Vreg
VCC = 20 V
VO = 1.0 to 4.0 V
RL = 5.0 MW
CL = 2.0 pF
TA = 25°C
Gain
Phase
VCC = 20 V
TA = 25°C
Source Saturation)
(Load to Ground)
Sink Saturation
(Load to Vref)
VCC = 20 V
TA = 25°C
GND
VrefHtml Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 


bảng dữ liệu tải về
Link URL
Privacy Policy
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ]  

Alldatasheet là?   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Đánh dấu trang   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Site nhân bản
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn