công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.VN

X  

Preview PDF Download HTML

MC33274APG Datasheet(PDF) 7 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MC33274APG
Nội dung chi tiết  Single Supply, High Slew Rate, Low Input Offset Voltage Operational Amplifiers
tải về  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo 

Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 16 page
background image
MC33272A, MC33274A, NCV33272A, NCV33274A
http://onsemi.com
7
TA = 125°C
VCC = +15 V
VEE = −15 V
DVCC = ±1.5 V
TA = −55°C
VCC
VEE
ADM
+
+PSR = 20Log
DVO
DVO/ADM
DVCC
Figure 14. Positive Power Supply Rejection
versus Frequency
Figure 15. Negative Power Supply Rejection
versus Frequency
Figure 16. Output Short Circuit Current
versus Temperature
Figure 17. Supply Current versus
Supply Voltage
Figure 18. Normalized Slew Rate
versus Temperature
Figure 19. Gain Bandwidth Product
versus Temperature
f, FREQUENCY (Hz)
120
100
80
60
40
20
0
10
100
1.0 k
10 k
100 k
1 .0 M
f, FREQUENCY (Hz)
120
100
80
60
40
20
0
10
100
1.0 k
10 k
100 k
1.0 M
TA = 125°C
DVCC = ±1.5 V
VCC = +15 V
VEE = −15 V
TA = −55°C
TA, AMBIENT TEMPERATURE (°C)
60
50
40
30
20
10
0
−55
−25
0
25
50
75
100
125
Source
Sink
Sink
Source
VCC = +15 V
VEE = −15 V
VID = ±1.0 V
RL < 100 W
VCC, |VEE| , SUPPLY VOLTAGE (V)
11
10
9.0
8.0
7.0
6.0
5.0
4.0
3.0
0
2.0
4.0
6.0
8.0
10
12
14
16
18
20
TA = +125°C
TA = +25°C
TA = −55°C
TA, AMBIENT TEMPERATURE (°C)
1.15
1.1
1.05
1.0
0.95
0.9
0.85
−55
−25
0
25
50
75
100
125
VCC = +15 V
VEE = −15 V
DVin = 20 V
TA, AMBIENT TEMPERATURE (°C)
50
40
30
20
10
0
−55
−25
0
25
50
75
100
125
VCC = +15 V
VEE = −15 V
f = 100 kHz
RL = 2.0 kW
CL = 0 pF
VCC
VEE
ADM
+
−PSR = 20Log
DVO
DVO/ADM
DVEE
VO
100 pF
2.0k
W
DVin
+Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 


bảng dữ liệu tải về
Link URL
Privacy Policy
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ]  

Alldatasheet là?   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Đánh dấu trang   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Site nhân bản
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn