công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.VN

X  

Preview PDF Download HTML

MC78LC00 Datasheet(PDF) 6 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MC78LC00
Nội dung chi tiết  Micropower Voltage Regulator
tải về  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo 

Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 12 page
background image
MC78LC00 Series
http://onsemi.com
6
2.98
TA, Ambient Temperature (°C)
Figure 8. Output Voltage versus Temperature
−40
40
60
20
0
−20
80
2.9
3.02
2.94
3.06
3.1
MC78LC30NTR
Vin = 4.0 V
IO = 10 mA
−40
3.10
Figure 9. Output Voltage versus Temperature
Vin = 5.0 V
IO = 10 mA
3.06
3.02
2.98
2.94
2.90
−20
0
20
406080
MC78LC30HT1
1.4
1.3
1.1
1.2
1
0.9
0.8
Vin, Input Voltage (V)
Figure 10. Quiescent Current versus Input Voltage
37
6
5
48
9
12
MC78LC30NTR
TA = 25°C
IO = 0 mA
10
11
3.0
Figure 11. Quiescent Current versus Input Voltage
TA = 25°C
1.4
1.3
1.2
1.1
1.0
0.9
0.8
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10
MC78LC30HT1
0.75
0.5
1
1.25
1.5
1.75
TA, Ambient Temperature (°C)
−20
60
40
20
080
Figure 12. Quiescent Current versus Temperature
MC78LC30NTR
Vin = 4.0 V
IO = 0 mA
−40
Figure 13. Quiescent Current versus Temperature
Vin = 5.0 V
1.2
1.1
1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
−20
0
20
406080
MC78LC30HT1
TA, Ambient Temperature (°C)
Vin, Input Voltage (V)
TA, Ambient Temperature (°C)Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 


bảng dữ liệu tải về
Link URL
Privacy Policy
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ]  

Alldatasheet là?   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Đánh dấu trang   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Site nhân bản
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn