công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.VN

X  

Preview PDF Download HTML

OPA237 Datasheet(PDF) 6 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện OPA237
Nội dung chi tiết  SINGLE-SUPPLY OPERATIONAL AMPLIFIERS MicroAmplifier™ Series
tải về  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo 

Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 12 page
background image
6
®
OPA237, 2237, 4237
INPUT BIAS CURRENT
vs INPUT COMMON-MODE VOLTAGE
–12
–11
–10
–9
–8
–7
–6
Common-Mode Voltage (V)
–15
–10
–5
0
5
10
15
V
S = ±15V
V
S = +5V
V
S = +2.7V
TYPICAL PERFORMANCE CURVES
At TA = +25°C and RL = 10kΩ, unless otherwise noted.
POWER SUPPLY and COMMON-MODE REJECTION
vs FREQUENCY
120
100
80
60
40
20
0
Frequency (Hz)
10
100
1k
10k
100k
1M
10M
+PSR (V
S = +5V, ±15V)
CMR (V
S = +2.7V, +5V or ±15V)
+PSR
(V
S = +2.7V)
–PSR
(V
S = ±15V)
INPUT NOISE AND CURRENT NOISE
SPECTRAL DENSITY vs FREQUENCY
1
1k
100
10
Frequency (Hz)
10
100
1k
10k
100k
Current Noise
Voltage Noise
OPEN-LOOP GAIN/PHASE vs FREQUENCY
1
100
80
60
40
20
0
–20
0
–45
–90
–135
–180
Frequency (Hz)
10
100
1k
10k
100k
1M
10M
C
L = 100pF
V
S = ±15V
V
S = +2.7V, +5V
Φ
G
CHANNEL SEPARATION vs FREQUENCY
Frequency (Hz)
130
120
110
100
90
80
10
100
1k
10k
100k
Dual and quad devices.
G = 1, all channels.
Quad measured channel
A to D or B to C—other
combinations yield improved
rejection.
INPUT BIAS CURRENT vs TEMPERATURE
Temperature (°C)
14
12
10
8
6
4
–75
–50
–25
0
25
50
75
100
125
V
S = +2.7V, +5V
V
S = ±15VHtml Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 


bảng dữ liệu tải về
Link URL
Privacy Policy
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ]  

Alldatasheet là?   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Đánh dấu trang   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Site nhân bản
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn