công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LTC0157 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - List of Unclassifed Manufacturers

tên linh kiện LTC0157
Giải thích chi tiết về linh kiện  TOROIDAL COIL TRANSFORMER
Download  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ETC1 [List of Unclassifed Manufacturers]
Trang chủ  
Logo ETC1 - List of Unclassifed Manufacturers

LTC0157 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  LTC0157 Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
R
TOROIDAL COIL
TRANSFORMER
LinkCom Manufacturing Co., Ltd.
Ver. A 03.1
www.linkcom.com.t
w For more information, please contact with:sales@linkcom.com.tw
Compact size
High performance
Low cost
Electrical Specifications @25°C
TEST
SPECIFICATION
Unit
TOLERANCE
REMARK
INDUCTANCE
250
μ
H
MIN
10KHz , 0.1VAC , PIN 1 – 3
INDUCTANCE
250
μ
H
MIN
10KHz , 0.1VAC , PIN 6 – 4
INDUCTANCE
0.3
μ
H
MAX
10KHz , 0.1VAC , PIN 1 – 6 TIE 3 – 4
D.C.R.
66
mΩ
±20%
(AT25℃) PIN 1 – 3
D.C.R.
70
mΩ
±20%
(AT25℃) PIN 6 – 4
HI-POT
2000
VAC
-
1mA , 2 Seconds , Primary to Secondary
TURN RATIO
1:1
-
±2%
PIN (1 – 3) : (6 – 4)
LTC0157-00
T- CODE
DIMENSIONS [m/m]
SCHEMATICS
Terminal Dimensions
Customer to detemine PCB pad dimensions.


Số phần tương tự - LTC0157

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
LTC014EEB ETC1-LTC014EEB Datasheet
4Mb / 46P
   Pioneer BA49183 RDS MEDIA CENTER RECEIVER
LTC014YEB ETC1-LTC014YEB Datasheet
4Mb / 46P
   Pioneer BA49183 RDS MEDIA CENTER RECEIVER
logo
LinkCom Manufacturing C...
LTC0195-50 LINKCOM-LTC0195-50 Datasheet
65Kb / 1P
   Broadband Access Transformer
More results

Mô tả tương tự - LTC0157

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
LinkCom Manufacturing C...
LTC0265-52 LINKCOM-LTC0265-52 Datasheet
36Kb / 1P
   Toroidal Coil
logo
PREMO CORPORATION S.L
X-0650-249 PREMO-X-0650-249 Datasheet
268Kb / 2P
   Toroidal Transformer
logo
DB Lectro Inc
TL35-0016-012 DBLECTRO-TL35-0016-012 Datasheet
196Kb / 5P
   TOROIDAL TRANSFORMER
logo
Coilcraft lnc.
Q3903-AL COILCRAFT-Q3903-AL Datasheet
123Kb / 1P
   Toroidal Transformer
logo
Beijing Yaohuadechang E...
PTC10 YHDC-PTC10 Datasheet
5Mb / 1P
   PCB toroidal transformer
PTC15 YHDC-PTC15 Datasheet
1Mb / 1P
   PCB toroidal transformer
PTC7 YHDC-PTC7 Datasheet
1Mb / 1P
   PCB toroidal transformer
logo
MPS Industries, Inc.
P8TA MPSIND-P8TA Datasheet
38Kb / 1P
   TOROIDAL POWER TRANSFORMER
P8TC MPSIND-P8TC Datasheet
38Kb / 1P
   TOROIDAL POWER TRANSFORMER
P8TD MPSIND-P8TD Datasheet
43Kb / 1P
   TOROIDAL POWER TRANSFORMER
More results


Html Pages

1


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL
Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com