công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.VN

X  

Preview PDF Download HTML

STP3NK60Z bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd

tên linh kiện STP3NK60Z
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-Channel 650 V (D-S) MOSFET
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  VBSEMI [VBsemi Electronics Co.,Ltd]
Trang chủ  www.VBsemi.cn
Logo VBSEMI - VBsemi Electronics Co.,Ltd

STP3NK60Z bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd

  STP3NK60Z Datasheet HTML 1Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd STP3NK60Z Datasheet HTML 2Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd STP3NK60Z Datasheet HTML 3Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd STP3NK60Z Datasheet HTML 4Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd STP3NK60Z Datasheet HTML 5Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd STP3NK60Z Datasheet HTML 6Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd STP3NK60Z Datasheet HTML 7Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd STP3NK60Z Datasheet HTML 8Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd STP3NK60Z Datasheet HTML 9Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 9 page
background image
TYPICAL CHARACTERISTICS 25 °C, unless otherwise noted
Fig. 1 - Typical Output Characteristics
Fig. 2 - Typical Output Characteristics
Fig. 3 - Typical Transfer Characteristics
Fig. 4 - Normalized On-Resistance vs. Temperature
0.1
1
5
10
0.1
1
10
100
20µs PULSE WIDTH
T = 25 C
J
°
TOP
BOTTOM
VGS
15V
10V
8.0V
7.0V
6.0V
5.5V
5.0V
4.5V
V
, Drain-to-Source Voltage (V)
DS
4.5V
0.1
1
5
10
1
10
100
20µs PULSE WIDTH
T = 150 C
J
°
TOP
BOTTOM
VGS
15V
10V
8.0V
7.0V
6.0V
5.5V
5.0V
4.5V
V
, Drain-to-Source Voltage (V)
DS
4.5V
0.1
1
5
10
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
V
= 100V
20µs PULSE WIDTH
DS
V
, Gate-to-Source Voltage (V)
GS
T = 25 C
J
°
T = 150 C
J
°
-60 -40 -20
0
20
40
60
80 100 120 140 160
0.0
0.5
2.0
3.5
5.0
5.5
8.0
T , Junction Temperature ( C)
J
°
V
=
I =
GS
D
10V
3.2A
E-mail:China@VBsemi TEL:86-755-83251052
www.VBsemi.tw
STP3NK60Z
3


Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9 


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL
Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn