công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.VN

X  

Preview PDF Download HTML

STP3NK60Z bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd

tên linh kiện STP3NK60Z
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-Channel 650 V (D-S) MOSFET
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  VBSEMI [VBsemi Electronics Co.,Ltd]
Trang chủ  www.VBsemi.cn
Logo VBSEMI - VBsemi Electronics Co.,Ltd

STP3NK60Z bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd

  STP3NK60Z Datasheet HTML 1Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd STP3NK60Z Datasheet HTML 2Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd STP3NK60Z Datasheet HTML 3Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd STP3NK60Z Datasheet HTML 4Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd STP3NK60Z Datasheet HTML 5Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd STP3NK60Z Datasheet HTML 6Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd STP3NK60Z Datasheet HTML 7Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd STP3NK60Z Datasheet HTML 8Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd STP3NK60Z Datasheet HTML 9Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 9 page
background image
TO-220AB
Notes
* M = 1.32 mm to 1.62 mm (dimension including protrusion)
Heatsink hole for HVM
M*
3
2
1
Ø P
A
F
J(1)
b(1)
e(1)
e
E
b
C
MILLIMETERS
INCHES
DIM.
MIN.
MAX.
MIN.
MAX.
A
4.25
4.65
0.167
0.183
b
0.69
1.01
0.027
0.040
b(1)
1.20
1.73
0.047
0.068
c
0.36
0.61
0.014
0.024
D
14.85
15.49
0.585
0.610
E
10.04
10.51
0.395
0.414
e
2.41
2.67
0.095
0.105
e(1)
4.88
5.28
0.192
0.208
F
1.14
1.40
0.045
0.055
H(1)
6.09
6.48
0.240
0.255
J(1)
2.41
2.92
0.095
0.115
L
13.35
14.02
0.526
0.552
L(1)
3.32
3.82
0.131
0.150
Ø P
3.54
3.94
0.139
0.155
Q
2.60
3.00
0.102
0.118
ECN: X12-0208-Rev. N, 08-Oct-12
DWG: 5471
E-mail:China@VBsemi TEL:86-755-83251052
www.VBsemi.tw
STP3NK60Z
8


Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9 


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL
Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn