công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.VN

X  

Preview PDF Download HTML

STP3NK60Z bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd

tên linh kiện STP3NK60Z
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-Channel 650 V (D-S) MOSFET
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  VBSEMI [VBsemi Electronics Co.,Ltd]
Trang chủ  www.VBsemi.cn
Logo VBSEMI - VBsemi Electronics Co.,Ltd

STP3NK60Z bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd

  STP3NK60Z Datasheet HTML 1Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd STP3NK60Z Datasheet HTML 2Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd STP3NK60Z Datasheet HTML 3Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd STP3NK60Z Datasheet HTML 4Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd STP3NK60Z Datasheet HTML 5Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd STP3NK60Z Datasheet HTML 6Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd STP3NK60Z Datasheet HTML 7Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd STP3NK60Z Datasheet HTML 8Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd STP3NK60Z Datasheet HTML 9Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 9 page
background image
Fig. 12c - Maximum Avalanche Energy vs. Drain Current
Fig. 12d - Typical Drain-to Source Voltage vs. Avalanche
Current
Fig. 13a - Basic Gate Charge Waveform
Fig. 13b - Gate Charge Test Circuit
25
50
75
100
125
150
0
200
400
600
800
Starting T , Junction Temperature ( C)
J
°
ID
TOP
BOTTOM
2.3A
3.3A
4A
700
720
740
760
780
800
01
23
4
5
6
A
av
I
, Avalanche Current (A)
QG
QGS
QGD
VG
Charge
10 V
D.U.T.
3 mA
V
GS
V
DS
I
G
I
D
0.3 µF
0.2 µF
50 k
Ω
12 V
Current regulator
Current sampling resistors
Same type as D.U.T.
+
-
E-mail:China@VBsemi TEL:86-755-83251052
www.VBsemi.tw
STP3NK60Z
6


Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9 


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL
Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn