công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.VN

X  

Preview PDF Download HTML

STP3NK60Z bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd

tên linh kiện STP3NK60Z
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-Channel 650 V (D-S) MOSFET
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  VBSEMI [VBsemi Electronics Co.,Ltd]
Trang chủ  www.VBsemi.cn
Logo VBSEMI - VBsemi Electronics Co.,Ltd

STP3NK60Z bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd

  STP3NK60Z Datasheet HTML 1Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd STP3NK60Z Datasheet HTML 2Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd STP3NK60Z Datasheet HTML 3Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd STP3NK60Z Datasheet HTML 4Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd STP3NK60Z Datasheet HTML 5Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd STP3NK60Z Datasheet HTML 6Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd STP3NK60Z Datasheet HTML 7Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd STP3NK60Z Datasheet HTML 8Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd STP3NK60Z Datasheet HTML 9Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 9 page
background image
Fig. 9 - Maximum Drain Current vs. Case Temperature
Fig. 10a - Switching Time Test Circuit
Fig. 10b - Switching Time Waveforms
Fig. 11 - Maximum Effective Transient Thermal Impedance, Junction-to-Case
Fig. 12a - Unclamped Inductive Test Circuit
Fig. 12b - Unclamped Inductive Waveforms
25
50
75
100
125
150
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
T , Case Temperature
( C)
°
C
VDS
Pulse width
≤ 1 µs
Duty factor
≤ 0.1 %
RD
VGS
R G
D.U.T.
10 V
+
- VDD
VDS
90 %
10 %
VGS
td(on)
tr
td(off) tf
0.01
0.1
1
10
0.00001
0.0001
0.001
0.01
0.1
1
10
Notes:
1. Duty factor D =
t / t
2. Peak T = P
x Z
+ T
1
2
J
DM
thJC
C
P
t
t
DM
1
2
t , Rectangular Pulse Duration (s)
1
0.01
0.02
0.05
0.10
0.20
D = 0.50
SINGLE PULSE
(THERMAL RESPONSE)
A
R
G
IAS
0.01
Ω
tp
D.U.T.
L
VDS
+
- VDD
Driver
A
15 V
20 V
tp
V DS
IAS
E-mail:China@VBsemi TEL:86-755-83251052
www.VBsemi.tw
STP3NK60Z
5


Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9 


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL
Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn