công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.VN

X  

Preview PDF Download HTML

STP3NK60Z bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd

tên linh kiện STP3NK60Z
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-Channel 650 V (D-S) MOSFET
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  VBSEMI [VBsemi Electronics Co.,Ltd]
Trang chủ  www.VBsemi.cn
Logo VBSEMI - VBsemi Electronics Co.,Ltd

STP3NK60Z bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd

  STP3NK60Z Datasheet HTML 1Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd STP3NK60Z Datasheet HTML 2Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd STP3NK60Z Datasheet HTML 3Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd STP3NK60Z Datasheet HTML 4Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd STP3NK60Z Datasheet HTML 5Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd STP3NK60Z Datasheet HTML 6Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd STP3NK60Z Datasheet HTML 7Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd STP3NK60Z Datasheet HTML 8Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd STP3NK60Z Datasheet HTML 9Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 9 page
background image
Fig. 5 - Typical Capacitance vs. Drain-to-Source Voltage
Fig. 6 - Typical Gate Charge vs. Gate-to-Source Voltage
Fig. 7 - Typical Source-Drain Diode Forward Voltage
Fig. 8 - Maximum Safe Operating Area
0
400
800
1200
1600
2000
1
10
100
1000
DS
V
, Drain-to-Source Voltage (V)
A
V
= 0V,
f = 1MHz
C
= C
+ C
, C
SHORTED
C
= C
C
= C
+ C
GS
iss
gs
gd
ds
rss
gd
oss
ds
gd
iss
oss
rss
0
10
20
30
40
50
0
4
8
12
16
20
Q , Total Gate Charge (nC)
G
FOR TEST CIRCUIT
SEE FIGURE
I =
D
13
3.2 A
V
= 130V
DS
V
= 325V
DS
V
= 520V
DS
0.1
1
5
10
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
V
,Source-to-Drain Voltage (V)
SD
V
= 0 V
GS
T = 25 C
J
°
T = 150 C
J
°
0.1
1
5
10
10
100
1000
10000
OPERATION IN THIS AREA LIMITED
BY RDS(on)
Single Pulse
T
T
= 150 C
= 25 C
°
°
J
C
V
, Drain-to-Source Voltage (V)
DS
10us
100us
1ms
10ms
E-mail:China@VBsemi TEL:86-755-83251052
www.VBsemi.tw
STP3NK60Z
4


Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9 


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL
Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn