công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.VN

X  

Preview PDF Download HTML

STN4438 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd

tên linh kiện STN4438
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-Channel 60-V (D-S) MOSFET
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  VBSEMI [VBsemi Electronics Co.,Ltd]
Trang chủ  www.VBsemi.cn
Logo VBSEMI - VBsemi Electronics Co.,Ltd

STN4438 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd

  STN4438 Datasheet HTML 1Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd STN4438 Datasheet HTML 2Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd STN4438 Datasheet HTML 3Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd STN4438 Datasheet HTML 4Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd STN4438 Datasheet HTML 5Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd STN4438 Datasheet HTML 6Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd STN4438 Datasheet HTML 7Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd STN4438 Datasheet HTML 8Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd STN4438 Datasheet HTML 9Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 9 page
background image
TYPICAL CHARACTERISTICS 25 °C, unless otherwise noted
Output Characteristics
On-Resistance vs. Drain Current
Gate Charge
0
5
10
15
20
25
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
2.0
VDS - Drain-to-Source Voltage (V)
VGS = 3 V
VGS = 10 V thru 4 V
0
5
10
15
20
25
ID - Drain Current (A)
0.024
0.028
0.032
0.036
0.040
VGS = 4.5 V
VGS = 10 V
0
2
4
6
8
10
0
5
10
15
20
25
ID = 4.6 A
Qg - Total Gate Charge (nC)
VDS = 30 V
VDS = 48 V
Transfer Characteristics
Capacitance
On-Resistance vs. Junction Temperature
0
1
2
3
4
5
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
VGS - Gate-to-Source Voltage (V)
ID = 125 °C
ID = 25 °C
TC = – 55 °C
Crss
0
300
600
900
1200
1500
0
102030405060
VDS - Drain-to-Source Voltage (V)
Coss
Ciss
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
2.0
- 50
- 25
0
25
50
75
100
125
150
TJ - Junction Temperature (°C)
VGS = 10 V,
ID = 4.6 A
E-mail:China@VBsemi TEL:86-755-83251052
www.VBsemi.tw
STN4438
3


Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9 


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL
Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn