công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.VN

X  

Preview PDF Download HTML

STN4438 bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd

tên linh kiện STN4438
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-Channel 60-V (D-S) MOSFET
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  VBSEMI [VBsemi Electronics Co.,Ltd]
Trang chủ  www.VBsemi.cn
Logo VBSEMI - VBsemi Electronics Co.,Ltd

STN4438 bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd

  STN4438 Datasheet HTML 1Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd STN4438 Datasheet HTML 2Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd STN4438 Datasheet HTML 3Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd STN4438 Datasheet HTML 4Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd STN4438 Datasheet HTML 5Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd STN4438 Datasheet HTML 6Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd STN4438 Datasheet HTML 7Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd STN4438 Datasheet HTML 8Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd STN4438 Datasheet HTML 9Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 9 page
background image
DIM
MILLIMETERS
INCHES
Min
Max
Min
Max
A
1.35
1.75
0.053
0.069
A1
0.10
0.20
0.004
0.008
B
0.35
0.51
0.014
0.020
C
0.19
0.25
0.0075
0.010
D
4.80
5.00
0.189
0.196
E
3.80
4.00
0.150
0.157
e
1.27 BSC
0.050 BSC
H
5.80
6.20
0.228
0.244
h
0.25
0.50
0.010
0.020
L
0.50
0.93
0.020
0.037
q
0°8°0°8°
S
0.44
0.64
0.018
0.026
ECN: C-06527-Rev. I, 11-Sep-06
DWG: 5498
4
3
1
2
5
6
8
7
H
E
h x 45
C
All Leads
q
0.101 mm
0.004"
L
BA1
A
e
D
0.25 mm (Gage Plane)
SOIC (NARROW): 8-LEAD
JEDEC Part Number: MS-012
S
E-mail:China@VBsemi TEL:86-755-83251052
www.VBsemi.tw
STN4438
7


Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9 


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL
Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn