công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.VN

X  

Preview PDF Download HTML

STN4438 bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd

tên linh kiện STN4438
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-Channel 60-V (D-S) MOSFET
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  VBSEMI [VBsemi Electronics Co.,Ltd]
Trang chủ  www.VBsemi.cn
Logo VBSEMI - VBsemi Electronics Co.,Ltd

STN4438 bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd

  STN4438 Datasheet HTML 1Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd STN4438 Datasheet HTML 2Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd STN4438 Datasheet HTML 3Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd STN4438 Datasheet HTML 4Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd STN4438 Datasheet HTML 5Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd STN4438 Datasheet HTML 6Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd STN4438 Datasheet HTML 7Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd STN4438 Datasheet HTML 8Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd STN4438 Datasheet HTML 9Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 9 page
background image
TYPICAL CHARACTERISTICS 25 °C, unless otherwise noted
Normalized Thermal Transient Impedance, Junction-to-Ambient
10-3
10-2
0
0
6
0
1
1
10-1
10-4
100
2
1
0.1
0.01
0.2
0.1
0.05
0.02
Single Pulse
Duty Cycle = 0.5
Square Wave Pulse Duration (s)
1. Duty Cycle, D =
2. Per Unit Base = RthJA = 70 C/W
3. TJM - TA = PDMZthJA(t)
t1
t2
t1
t2
Notes:
4. Surface Mounted
PDM
Normalized Thermal Transient Impedance, Junction-to-Foot
10-3
10-2
0
1
1
10-1
10-4
2
1
0.1
0.01
0.2
0.1
0.05
0.02
Single Pulse
Duty Cycle = 0.5
Square Wave Pulse Duration (s)
E-mail:China@VBsemi TEL:86-755-83251052
www.VBsemi.tw
STN4438
6


Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9 


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL
Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn