công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.VN

X  

Preview PDF Download HTML

STM8450A bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd

tên linh kiện STM8450A
Giải thích chi tiết về linh kiện  N- and P-Channel 60-V (D-S) MOSFET
Download  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  VBSEMI [VBsemi Electronics Co.,Ltd]
Trang chủ  www.VBsemi.cn
Logo VBSEMI - VBsemi Electronics Co.,Ltd

STM8450A bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd

  STM8450A Datasheet HTML 1Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd STM8450A Datasheet HTML 2Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd STM8450A Datasheet HTML 3Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd STM8450A Datasheet HTML 4Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd STM8450A Datasheet HTML 5Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd STM8450A Datasheet HTML 6Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd STM8450A Datasheet HTML 7Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd STM8450A Datasheet HTML 8Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd STM8450A Datasheet HTML 9Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 14 page
background image
SPECIFICATIONS TJ = 25 °C, unless otherwise noted
Parameter
Symbol
Test Conditions
Min.
Typ.a
Max.
Unit
Static
Drain-Source Breakdown Voltage
VDS
VGS = 0 V, ID = 250 µA
N-Ch
60
V
VGS = 0 V, ID = - 250 µA
P-Ch
- 60
VDS Temperature Coefficient
ΔV
DS/TJ
ID = 250 µA
N-Ch
55
mV
ID = - 250 µA
P-Ch
- 50
VGS(th) Temperature Coefficient
ΔV
GS(th)/TJ
ID = 250 µA
N-Ch
- 6
ID = - 250 µA
P-Ch
4
Gate Threshold Voltage
VGS(th)
VDS = VGS, ID = 250 µA
N-Ch
1
3
V
VDS = VGS, ID = - 250 µA
P-Ch
- 1
- 3
Gate-Body Leakage
IGSS
VDS = 0 V, VGS = ± 20 V
N-Ch
100
nA
P-Ch
- 100
Zero Gate Voltage Drain Current
IDSS
VDS = 60 V, VGS = 0 V
N-Ch
1
µA
VDS = - 60 V, VGS = 0 V
P-Ch
- 1
VDS = 60 V, VGS = 0 V, TJ = 55 °C
N-Ch
10
VDS = - 60 V, VGS = 0 V, TJ = 55 °C
P-Ch
- 10
On-State Drain Currentb
ID(on)
VDS ≥ 5 V, VGS = 10 V
N-Ch
20
A
VDS ≤ - 5 V, VGS = - 10 V
P-Ch
- 25
Drain-Source On-State Resistanceb
RDS(on)
VGS = 10 V, ID = 4.3 A
N-Ch
0.0
26
0.0
28
Ω
VGS = - 10 V, ID = - 3.1 A
P-Ch
0.
055 0.060
VGS = 4.5 V, ID = 3.9 A
N-Ch
0.0
29
0.0
35
VGS = - 4.5 V, ID = - 0.2 A
P-Ch
0.
060
0.
070
Forward Transconductanceb
gfs
VDS = 15 V, ID = 4.3 A
N-Ch
15
S
VDS = - 15 V, ID = - 3.1 A
P-Ch
8.5
Dynamica
Input Capacitance
Ciss
N-Channel
VDS = 15 V, VGS = 0 V, f = 1 MHz
P-Channel
VDS = - 15 V, VGS = 0 V, f = 1 MHz
N-Ch
665
pF
P-Ch
650
Output Capacitance
Coss
N-Ch
75
P-Ch
95
Reverse Transfer Capacitance
Crss
N-Ch
40
P-Ch
60
Total Gate Charge
Qg
VDS = 30 V, VGS = 10 V, ID = 4.3 A
N-Ch
13
20
nC
VDS = - 30 V, VGS = - 10 V, ID = - 3.1 A
P-Ch
14.5
22
N-Channel
VDS = 30 V, VGS = 4.5 V, ID = 4.3 A
P-Channel
VDS = - 30 V, VGS = - 4.5 V, ID = - 3.1 A
N-Ch
6
9
P-Ch
8
12
Gate-Source Charge
Qgs
N-Ch
2.3
P-Ch
2.2
Gate-Drain Charge
Qgd
N-Ch
2.6
P-Ch
3.7
Gate Resistance
Rg
f = 1 MHz
N-Ch
2
3
Ω
P-Ch
14
20
STM8450A
2
E-mail:China@VBsemi TEL:86-755-83251052
www.VBsemi.tw


Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL
Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn