công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.VN

X  

Preview PDF Download HTML

STM8450A bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd

tên linh kiện STM8450A
Giải thích chi tiết về linh kiện  N- and P-Channel 60-V (D-S) MOSFET
Download  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  VBSEMI [VBsemi Electronics Co.,Ltd]
Trang chủ  www.VBsemi.cn
Logo VBSEMI - VBsemi Electronics Co.,Ltd

STM8450A bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd

Back Button STM8450A Datasheet HTML 4Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd STM8450A Datasheet HTML 5Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd STM8450A Datasheet HTML 6Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd STM8450A Datasheet HTML 7Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd STM8450A Datasheet HTML 8Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd STM8450A Datasheet HTML 9Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd STM8450A Datasheet HTML 10Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd STM8450A Datasheet HTML 11Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd STM8450A Datasheet HTML 12Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 14 page
background image
P-CHANNEL TYPICAL CHARACTERISTICS
25 °C, unless otherwise noted
Output Characteristics
On-Resistance vs. Drain Current
Gate Charge
0
5
10
15
20
25
012
34
56
78
VGS = 10 thru 5 V
VDS - Drain-to-Source Voltage (V)
3 V
4 V
0.03
0.04
0.
05
0.
06
0.
07
0.
08
0.
09
0.
10
0.
11
0
5
10
15
20
25
ID - Drain Current (A)
VGS = 4.5 V
VGS = 10 V
0
2
4
6
8
10
0
3
6
9
12
15
VDS = 30 V
ID = 3.1 A
Qg - Total Gate Charge (nC)
Transfer Characteristics
Capacitance
On-Resistance vs. Junction Temperature
0
5
10
15
20
25
TC = 125 °C
- 55 °C
25 °C
VGS - Gate-to-Source Voltage (V)
Crss
0
200
400
600
800
1000
0
102030
405060
VDS - Drain-to-Source Voltage (V)
Coss
Ciss
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
2.0
2.2
- 50
- 25
0
25
50
75
100
125
150
175
VGS = 10 V
ID = 3.1 A
TJ - Junction Temperature (°C)
1.5
2.5
3.0
1.0
2.0
3.5
4.0
STM8450A
8
E-mail:China@VBsemi TEL:86-755-83251052
www.VBsemi.tw


Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL
Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn