công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.VN

X  

Preview PDF Download HTML

STM8450A bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd

tên linh kiện STM8450A
Giải thích chi tiết về linh kiện  N- and P-Channel 60-V (D-S) MOSFET
Download  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  VBSEMI [VBsemi Electronics Co.,Ltd]
Trang chủ  www.VBsemi.cn
Logo VBSEMI - VBsemi Electronics Co.,Ltd

STM8450A bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd

Back Button STM8450A Datasheet HTML 3Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd STM8450A Datasheet HTML 4Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd STM8450A Datasheet HTML 5Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd STM8450A Datasheet HTML 6Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd STM8450A Datasheet HTML 7Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd STM8450A Datasheet HTML 8Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd STM8450A Datasheet HTML 9Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd STM8450A Datasheet HTML 10Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd STM8450A Datasheet HTML 11Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 14 page
background image
N-CHANNEL TYPICAL CHARACTERISTICS 25 °C, unless otherwise noted
Normalized Thermal Transient Impedance, Junction-to-Ambient
10-3
10-2
1
10
600
10-1
10-4
100
2
1
0.1
0.01
0.2
0.1
0.05
0.02
Single Pulse
Duty Cycle = 0.5
Square Wave Pulse Duration (s)
1. Duty Cycle, D =
2. Per Unit Base = R thJA = 90 °C/W
3. T JM - TA = PDMZthJA(t)
t1
t2
t1
t2
Notes:
4. Surface Mounted
PDM
Normalized Thermal Transient Impedance, Junction-to-Case
10-3
10-2
110
10-1
10-4
2
1
0.1
0.01
0.2
0.1
0.05
0.02
Single Pulse
Duty Cycle = 0.5
Square Wave Pulse Duration (s)
STM8450A
7
E-mail:China@VBsemi TEL:86-755-83251052
www.VBsemi.tw


Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL
Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn