công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

S8050 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - DONGGUAN YOU FENG WEI ELECTRONICS CO., LTD

tên linh kiện S8050
Giải thích chi tiết về linh kiện  NPN Transistors
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  YFWDIODE [DONGGUAN YOU FENG WEI ELECTRONICS CO., LTD]
Trang chủ  http://www.yfwdiode.com/
Logo YFWDIODE - DONGGUAN YOU FENG WEI ELECTRONICS CO., LTD

S8050 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - DONGGUAN YOU FENG WEI ELECTRONICS CO., LTD

  S8050 Datasheet HTML 1Page - DONGGUAN YOU FENG WEI ELECTRONICS CO., LTD S8050 Datasheet HTML 2Page - DONGGUAN YOU FENG WEI ELECTRONICS CO., LTD S8050 Datasheet HTML 3Page - DONGGUAN YOU FENG WEI ELECTRONICS CO., LTD  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
S8050 SOT-23
2 / 3
www.yfwdiode.com
Dongguan YFW Electronics Co, Ltd.
Typical Characteristics
1
10
100
10
100
1000
1
10
100
10
100
0.1
1
10
1
100
10
0
25
50
75
100
125
150
0
100
200
300
400
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0.1
1
10
100
1
10
100
0.0
0.4
0.8
1.2
0
4
8
12
16
20
0
20
40
60
80
100
f
T
—— I
C
h
FE
——
COMMON EMITTER
V
CE=1V
3
30
500
T
a=100
T
a=25
COLLECTOR CURRENT I
C
(mA)
I
C
30
300
30
3
COLLECTOR CURRENT I
C
(mA)
β=10
T
a=25
T
a=100
I
C
V
CEsat
——
500
500
100
30
10
3
3
0.3
20
C
ob
C
ib
REVERSE VOLTAGE V (V)
f=1MHz
I
E=0/ IC=0
T
a=25
V
CB/ VEB
C
ob/ Cib
——
10
1000
100
30
V
CE=6V
T
a=25
COLLECTOR CURRENT I
C
(mA)
AMBIENT TEMPERATURE T
a
( )
P
C ——
T
a
500
V
BE
I
C
——
30
3
0.3
T
a=25
T
a=100
COMMON EMITTER
V
CE=1V
BASE-EMMITER VOLTAGE V
BE (V)
30
3
β=10
COLLECTOR CURRENT I
C
(mA)
T
a=25
T
a=100
500
I
C
V
BEsat
——
Static Characteristic
COLLECTOR-EMITTER VOLTAGE V
CE
(V)
400uA
350uA
300uA
250uA
200uA
150uA
100uA
I
B=50uA
COMMON
EMITTER
T
a=25


Số phần tương tự - S8050

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Nanjing International G...
S8050 DGNJDZ-S8050 Datasheet
1Mb / 5P
   TO-92 Plastic-Encapsulate Transistors
logo
Wing Shing Computer Com...
S8050 WINGS-S8050 Datasheet
69Kb / 1P
   TRANSISTOR (PNP)
logo
MAKO SEMICONDUCTOR CO.,...
S8050 MAKOSEMI-S8050 Datasheet
277Kb / 2P
   SOT-23 Plastic-Encapsulate Transistors
logo
SHENZHEN KOO CHIN ELECT...
S8050 KOOCHIN-S8050 Datasheet
500Kb / 2P
   TRANSISTOR
logo
Guangdong Youtai Semico...
S8050 UMW-S8050 Datasheet
974Kb / 3P
   TRANSISTOR(NPN)
More results

Mô tả tương tự - S8050

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Guangdong Kexin Industr...
2SC3438-HF KEXIN-2SC3438-HF_15 Datasheet
1Mb / 3P
   NPN Transistors
BC817A KEXIN-BC817A_15 Datasheet
518Kb / 1P
   NPN Transistors
2SD2391 KEXIN-2SD2391_15 Datasheet
1,008Kb / 2P
   NPN Transistors
2SC4617 KEXIN-2SC4617_15 Datasheet
1Mb / 2P
   NPN Transistors
2SC945-HF KEXIN-2SC945-HF_15 Datasheet
870Kb / 2P
   NPN Transistors
2SC2295-HF KEXIN-2SC2295-HF_15 Datasheet
1Mb / 3P
   NPN Transistors
2SC2713-HF KEXIN-2SC2713-HF_15 Datasheet
1Mb / 3P
   NPN Transistors
2SC2882-HF KEXIN-2SC2882-HF_15 Datasheet
1Mb / 2P
   NPN Transistors
2SC2982-HF KEXIN-2SC2982-HF_15 Datasheet
1Mb / 2P
   NPN Transistors
2SC3134-HF KEXIN-2SC3134-HF_15 Datasheet
794Kb / 3P
   NPN Transistors
2SC3265-HF KEXIN-2SC3265-HF_15 Datasheet
1Mb / 2P
   NPN Transistors
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL
Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com