công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.VN

X  

Preview PDF Download HTML

01L06H bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd

tên linh kiện 01L06H
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-Channel 650 V (D-S) MOSFET
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  VBSEMI [VBsemi Electronics Co.,Ltd]
Trang chủ  www.VBsemi.com
Logo VBSEMI - VBsemi Electronics Co.,Ltd

01L06H bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd

  01L06H Datasheet HTML 1Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd 01L06H Datasheet HTML 2Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd 01L06H Datasheet HTML 3Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd 01L06H Datasheet HTML 4Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd 01L06H Datasheet HTML 5Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd 01L06H Datasheet HTML 6Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd 01L06H Datasheet HTML 7Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd 01L06H Datasheet HTML 8Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 8 page
background image
Fig. 14 - For N-Channel
P.W.
Period
dI/dt
Diode recovery
dV/dt
Ripple
≤ 5 %
Body diode forward drop
Re-applied
voltage
Reverse
recovery
current
Body diode forward
current
VGS = 10 V*
VDD
ISD
Driver gate drive
D.U.T. ISD waveform
D.U.T. VDS waveform
Inductor crurent
D =
P.W.
Period
+
-
+
+
+
-
-
-
* VGS = 5 V for logic level devices
Peak Diode Recovery dV/dt Test Circuit
RG
VDD
• dV/dt controlled by RG
• Driver same type as D.U.T.
• ISD controlled by duty factor "D"
• D.U.T. - device under test
D.U.T.
Circuit layout considerations
• Low stray inductance
• Ground plane
• Low leakage inductance
current transformer
01L06H
7
www.VBsemi.tw
E-mail:China@VBsemi TEL:86-755-83251052


Số phần tương tự - 01L06H

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
VBsemi Electronics Co.,Ltd
VBsemi Electronics Co.,...
01L60H-H-HF VBSEMI-01L60H-H-HF Datasheet
1Mb / 8P
   N-Channel 650 V (D-S) MOSFET
01L60H-HF VBSEMI-01L60H-HF Datasheet
1Mb / 8P
   N-Channel 650 V (D-S) MOSFET
More results

Mô tả tương tự - 01L06H

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
Analog Power
Analog Power
AM12N65B ANALOGPOWER-AM12N65B Datasheet
326Kb / 5P
   N-Channel 650-V (D-S) MOSFET
VBsemi Electronics Co.,Ltd
VBsemi Electronics Co.,...
STP12NM60N VBSEMI-STP12NM60N Datasheet
1Mb / 8P
   N-Channel 650 V (D-S) MOSFET
STP14NK50Z VBSEMI-STP14NK50Z Datasheet
1Mb / 8P
   N-Channel 650 V (D-S) MOSFET
SVD13N50T VBSEMI-SVD13N50T Datasheet
1Mb / 8P
   N-Channel 650 V (D-S) MOSFET
VBL165R04 VBSEMI-VBL165R04 Datasheet
780Kb / 9P
   N-Channel 650 V (D-S) MOSFET
VBM165R18 VBSEMI-VBM165R18 Datasheet
702Kb / 8P
   N-Channel 650 V (D-S) MOSFET
VBMB165R18 VBSEMI-VBMB165R18 Datasheet
712Kb / 8P
   N-Channel 650 V (D-S) MOSFET
SPU04N60C3 VBSEMI-SPU04N60C3 Datasheet
1Mb / 9P
   N-Channel 650 V (D-S) MOSFET
02N60H-HF VBSEMI-02N60H-HF Datasheet
1Mb / 8P
   N-Channel 650 V (D-S) MOSFET
03N70H-A-HF VBSEMI-03N70H-A-HF Datasheet
2Mb / 8P
   N-Channel 650 V (D-S) MOSFET
More results


Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8 


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL
Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz