công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.VN

X  

Preview PDF Download HTML

MM1W3V3 Datasheet(PDF) 2 Page - DONGGUAN YOU FENG WEI ELECTRONICS CO., LTD

tên linh kiện MM1W3V3
Nội dung chi tiết  Silicon Planar Zener Diodes
tải về  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
nhà sản xuất  YFWDIODE [DONGGUAN YOU FENG WEI ELECTRONICS CO., LTD]
Trang chủ  http://www.yfwdiode.com/
Logo YFWDIODE - DONGGUAN YOU FENG WEI ELECTRONICS CO., LTD

  MM1W3V3_V01 bảng dữ liệu HTML 1Page - DONGGUAN YOU FENG WEI ELECTRONICS CO., LTD MM1W3V3_V01 bảng dữ liệu HTML 2Page - DONGGUAN YOU FENG WEI ELECTRONICS CO., LTD MM1W3V3_V01 bảng dữ liệu HTML 3Page - DONGGUAN YOU FENG WEI ELECTRONICS CO., LTD  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
2 / 3
www.yfwdiode.com
Dongguan YFW Electronics Co, Ltd.
Characteristics at Ta = 25
°C
(1) VZT is tested with pulses (20 ms)
Type
Marking
Zener Voltage Range
(1)
VZT
(at I )
ZT
IZT
Dynamic
Impedance
Reverse Current
Z
ZT
(at I )
ZT
IR
at VR
Max
(Ω)
Max
(μA)
(V)
Nom
(V)
Min
(V)
Max
(V)
(mA)
Admissible
Zener Current
IZM (mA)
MM1W5V1
MM1W5V6
MM1W6V2
MM1W7V5
MM1W8V2
MM1W9V1
MM1W10
MM1W11
MM1W12
MM1W13
MM1W15
MM1W16
MM1W18
MM1W20
MM1W22
MM1W24
MM1W27
MM1W30
MM1W33
MM1W36
MM1W6V8
MM1W39
FHK
FHL
FHN
FHQ
FHR
FHT
FHU
FHV
FHW
FHX
FHZ
FJA
FJF
FJG
FJK
FJL
FJN
FJQ
FJR
FJS
FHO
FJT
5.1
5.6
6.2
7.5
8.2
9.1
10
11
12
13
15
16
18
20
22
24
27
30
33
36
6.8
39
4.84
5.32
5.86
7.12
7.79
8.60
9.50
10.4
11.4
12.4
13.8
15.2
16.8
19.0
20.8
22.8
25.3
28.2
31.3
34.2
6.46
37.2
5.36
5.92
6.51
7.88
8.67
9.59
10.5
11.6
12.6
14.1
15.8
17.1
19.2
21.2
23.3
26.0
28.9
32.0
34.9
37.9
7.18
41.5
49
45
41
34
31
28
25
23
21
19
17
16
14
13
12
11
9.5
8.5
7.5
7.0
37
6.5
7.0
5.0
2.0
4.0
4.5
5.0
7.0
8.0
9.0
10
14
16
20
22
23
25
35
40
45
50
3.5
60
10
10
10
10
10
10
10
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
10
5
1
2
3
5
6
7
7
8
9
10
11
12
13
15
17
18
21
23
25
27
4
30
5
MM1W3V6
MM1W3V9
MM1W4V3
MM1W4V7
3.6
3.9
4.3
4.7
3.40
3.70
4.06
4.50
3.80
4.10
4.56
4.93
69
64
58
53
10
9.0
9.0
8.0
100
50
25
10
1
1
1
1
FHE
FHF
FHG
FHJ
MM1W3V3
3.3
3.10
3.50
75
10
100
1
FHD
MM1W68
MM1W75
MM1W82
MM1W100
MM1W110
MM1W120
MM1W135
MM1W150
MM1W165
MM1W180
MM1W200
MM1W220
MM1W240
MM1W260
MM1W280
MM1W300
MM1W330
MM1W91
FLO
FLQ
FLR
FLU
FLV
FLW
FLX
FLZ
FPA
FPF
FPG
FPK
FPL
FPM
FPN
FPQ
FLR
FLT
300
330
64.6
71.2
77.9
95.0
104
114
125
140
155
170
189
209
229
249
269
289
313
86.0
71.7
78.8
87.0
105
116
127
142
157
172
191
211
231
251
271
291
315
346
96.0
3.7
3.3
3.0
2.5
2.3
2.0
1.9
1.7
1.6
1.4
1.2
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
2.8
150
175
200
350
450
550
700
900
1100
1200
1400
1600
1800
2000
2100
2300
2500
250
52
56
62
76
84
91
100
110
120
135
150
165
180
190
205
230
250
69
MM1W47
MM1W51
MM1W56
MM1W62
47
44.9
48.6
53.6
58.9
49.8
54.0
58.8
65.6
5.5
5.0
4.5
4.0
80
95
110
125
35
38
42
47
FLJ
FLK
FLL
FLN
MM1W43
43
40.9
45.6
6.0
70
1
32
FLG
68
75
82
100
110
120
135
150
165
180
200
220
240
260
280
91
51
56
62
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
186
170
154
127
116
104
95
86
79
71
63
58
52
47
43
38
35
31
28
26
140
24
263
243
219
203
285
3.1
2.8
20
22
14
12
11
9.5
8.6
7.8
7.0
6.3
5.8
5.2
4.7
4.3
3.9
3.7
3.4
10
18
17
15Html Pages

1  2  3 


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL
Privacy Policy
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ]  

Alldatasheet là?   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Đánh dấu trang   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Site nhân bản
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn