công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.VN

X  

Preview PDF Download HTML

MC33341P Datasheet(PDF) 5 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MC33341P
Nội dung chi tiết  POWER SUPPLY BATTERY CHARGER REGULATION CONTROL CIRCUIT
tải về  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo 

 
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 20 page
background image
MC33341
5
MOTOROLA ANALOG IC DEVICE DATA
0
1.0
0.1
8.0
1.0 k
60
0
0
0.1
8.0
1.0 k
60
VCC, SUPPLY VOLTAGE (V)
IO, DRIVE OUTPUT LOAD CURRENT (mA)
f, FREQUENCY (Hz)
IL, OUTPUT LOAD CURRENT (mA)
IO, DRIVE OUTPUT LOAD CURRENT (mA)
Figure 7. Bode Plot
Voltage Sensing Inputs to Drive Output
f, FREQUENCY (Hz)
Figure 8. Bode Plot
Current Sensing Inputs to Drive Output
Figure 9. Transconductance
Voltage Sensing Inputs to Drive Output
Figure 10. Transconductance
Current Sensing Inputs to Drive Output
Figure 11. Drive Output High State
Source Saturation versus Load Current
Figure 12. Supply Current
versus Supply Voltage
VCC = 6.0 V
VO = 1.0 V
RL = 1.0 k
Pin 3 = 1.0 nF
TA = 25°C
VCC = 6.0 V
VO = 1.0 V
RL = 1.0 k
Pin 3 = 1.8 nF
TA = 25°C
VCC = 6.0 V
VO = 1.0 V
TA = 25°C
VCC = 6.0 V
VO = 1.0 V
TA = 25°C
VCC = 6.0 V
TA = 25°C
IO = 0 mA
TA = 25°C
Gain
Phase
Gain
Phase
High–Side Sensing
Phase
Low–Side Sensing
Drive Output Low State
10 k
10 k
100 k
1.0 M
100 k
1.0 M
0.2
0.3
0.5
1.0
2.0
3.0
5.0
10
0.2
0.3
0.5
1.0
2.0
3.0
5.0
10
4.0
8.0
12
16
20
4.0
8.0
12
16
50
40
30
20
10
0
50
40
30
20
10
0
6.0
4.0
2.0
0
6.0
4.0
2.0
0
–0.4
–0.8
–1.2
–1.6
–2.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0
180
160
140
120
100
80
180
160
140
120
100
80
VCC
Drive Output High StateHtml Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 


bảng dữ liệu tải về
Link URL
Privacy Policy
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ]  

Alldatasheet là?   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Đánh dấu trang   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Site nhân bản
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn