công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PESD7V0C1BSF bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Nexperia B.V. All rights reserved

tên linh kiện PESD7V0C1BSF
Giải thích chi tiết về linh kiện  Ultra low capacitance bidirectional ESD protection diode
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NEXPERIA [Nexperia B.V. All rights reserved]
Trang chủ  https://www.nexperia.com/
Logo NEXPERIA - Nexperia B.V. All rights reserved

PESD7V0C1BSF bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Nexperia B.V. All rights reserved

Back Button PESD7V0C1BSF Datasheet HTML 2Page - Nexperia B.V. All rights reserved PESD7V0C1BSF Datasheet HTML 3Page - Nexperia B.V. All rights reserved PESD7V0C1BSF Datasheet HTML 4Page - Nexperia B.V. All rights reserved PESD7V0C1BSF Datasheet HTML 5Page - Nexperia B.V. All rights reserved PESD7V0C1BSF Datasheet HTML 6Page - Nexperia B.V. All rights reserved PESD7V0C1BSF Datasheet HTML 7Page - Nexperia B.V. All rights reserved PESD7V0C1BSF Datasheet HTML 8Page - Nexperia B.V. All rights reserved PESD7V0C1BSF Datasheet HTML 9Page - Nexperia B.V. All rights reserved PESD7V0C1BSF Datasheet HTML 10Page - Nexperia B.V. All rights reserved Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 12 page
background image
Nexperia
PESD7V0C1BSF
Ultra low capacitance bidirectional ESD protection diode
PESD7V0C1BSF
All information provided in this document is subject to legal disclaimers.
© Nexperia B.V. 2017. All rights reserved
Product data sheet
17 December 2017
6 / 12
50 Ω
Rd
Cs
DUT
(DEVICE
UNDER
TEST)
RG 223/U
50 Ω coax
ESD TESTER
IEC 61000-4-2 ed.2
Cs = 150 pF; Rd = 330 Ω
4 GHz DIGITAL
OSCILLOSCOPE
40 dB
ATTENUATOR
unclamped +8 kV ESD pulse waveform
(IEC 61000-4-2 network)
0
6
2
10
V
(kV)
-2
t (ns)
-10
70
30
4
8
40
20
10
0
50
60
unclamped -8 kV ESD pulse waveform
(IEC 61000-4-2 network)
-8
-2
-6
2
V
(kV)
-10
t (ns)
-10
70
30
-4
0
40
20
10
0
50
60
aaa-003952
Fig. 9. ESD clamping test setup and waveforms
aaa-016866
60
80
40
20
0
100
120
VCL
(V)
-20
t (ns)
-10
10
30
50
70
40
20
0
60
VCL at 30 ns = 4.6 V
Fig. 10. Clamped +8 kV pulse waveform (IEC 61000-4-2
network)
aaa-016867
-40
-20
-60
-80
-100
0
20
VCL
(V)
-120
t (ns)
-10
10
30
50
70
40
20
0
60
VCL at 30 ns = -3.8 V
Fig. 11. Clamped -8 kV pulse waveform (IEC 61000-4-2
network)


Số phần tương tự - PESD7V0C1BSF

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Nexperia B.V. All right...
PESD7V0H1BSF NEXPERIA-PESD7V0H1BSF Datasheet
238Kb / 12P
   Ultra low capacitance bidirectional ESD protection diode
21 January 2022
PESD7V0L1BSL NEXPERIA-PESD7V0L1BSL Datasheet
224Kb / 11P
   ESD protection device
3 September 2021
PESD7V0R1BSF NEXPERIA-PESD7V0R1BSF Datasheet
236Kb / 12P
   Ultra low capacitance bidirectional ESD protection diode
3 March 2021
More results

Mô tả tương tự - PESD7V0C1BSF

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
PESD3V3X1BL NXP-PESD3V3X1BL Datasheet
91Kb / 11P
   Ultra low capacitance bidirectional ESD protection diode
Rev. 01-6 January 2009
PESD18VF1BL NXP-PESD18VF1BL Datasheet
716Kb / 11P
   Ultra low capacitance bidirectional ESD protection diode
Rev. 1-2 September 2013
PESD5V0H1BSF PHILIPS-PESD5V0H1BSF_15 Datasheet
193Kb / 13P
   Ultra low capacitance bidirectional ESD protection diode
7 May 2015
logo
Nexperia B.V. All right...
PESD3V3C1BSF NEXPERIA-PESD3V3C1BSF Datasheet
694Kb / 12P
   Ultra low capacitance bidirectional ESD protection diode
logo
NXP Semiconductors
PESD5V0R1BSF PHILIPS-PESD5V0R1BSF_15 Datasheet
189Kb / 12P
   Ultra low capacitance bidirectional ESD protection diode
7 May 2015
PESD18VF1BSF PHILIPS-PESD18VF1BSF_15 Datasheet
187Kb / 11P
   Ultra low capacitance bidirectional ESD protection diode
20 May 2015
logo
Nexperia B.V. All right...
PESD24VF1BSF NEXPERIA-PESD24VF1BSF Datasheet
672Kb / 12P
   Ultra low capacitance bidirectional ESD protection diode
PESD5V0U1BLD-Q NEXPERIA-PESD5V0U1BLD-Q Datasheet
216Kb / 11P
   Ultra low capacitance bidirectional ESD protection diode
13 July 2022
PESD24VF1BL-Q NEXPERIA-PESD24VF1BL-Q Datasheet
233Kb / 11P
   Ultra low capacitance bidirectional ESD protection diode
1 June 2022
PESD18VF1BLS-Q NEXPERIA-PESD18VF1BLS-Q Datasheet
210Kb / 11P
   Ultra-low capacitance bidirectional ESD protection diode
13 January 2023
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL
Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com